โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย ชวนคนไทยร่วม “ActNow” บนโลกโซเชียล พร้อมกันทั่วโลกกว่า 100 ล้านคน ในวันสหประชาชาติ 24 ตุลาคมนี้

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) เครือข่ายท้องถิ่นของโครงการสำคัญในระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ ชวนคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวันสหประชาชาติ (UN Day) เพื่อฉลองวาระครบรอบ 75 ปี ของสหประชาชาติ (United Nations) และครบรอบ 20 ปีของ UN Global Compact เพราะหนึ่งเสียงจากคุณจะสร้างประวัติศาสตร์ด้านความยั่งยืนให้กับโลกของเรา … รวมพลังพร้อมกันทั่วโลก ในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ กิจกรรมในวันดังกล่าว ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

  • “ลงมือทำ” ด้วยการโพสต์ภาพถ่ายของคุณ พร้อมแคปชั่นสนับสนุนความยั่งยืนของโลก ปิดท้ายด้วยแฮชแท็ก #UnitingBusiness และแชร์ให้กับเพื่อนๆ ของคุณบนโลกโซเชียลมีเดีย
  • “ลงมือเรียนรู้” ด้วยสัมมนาออนไลน์ในหลักสูตร ‘การทำความเข้าใจและดำเนินการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน’  UN Global Compact Academy สร้างองค์ความรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนระดับโลก ใช้เวลาเพียง 30 นาทีแต่ได้สาระที่เป็นประโยชน์ต่อคุณเอง ต่อองค์กร และต่อโลกของเรา ซึ่งท่านจะได้รับเกียรติบัตรหลังจบหลักสูตร
  • “ลงมือดาวน์โหลด และแชร์แอพพลิเคชัน” (Mobile App) เพื่อสนับสนุนแคมเปญ ActNow ขององค์การสหประชาชาติ  คุณและเพื่อนๆ จะได้เรียนรู้และจดบันทึกกิจวัตรในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับความยั่งยืน พร้อมทั้งตรวจสอบผลลัพธ์ของคุณที่ได้ช่วยโลกสู่ความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ติดตามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ เว็บไซด์ https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/1821-united-nations-day

###

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT : Global Compact Network Thailand): เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม 2561 โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งในไทย 15 บริษัท ปัจจุบันมีสมาชิก 57 องค์กร โดยโกลบอลคอมแพ็ก ถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ของโครงการสำคัญในระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ UN Global Compact เครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งรณรงค์ให้บริษัททั่วโลกวางกลยุทธ์และยึดหลักการทำงานที่สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนครอบคลุมการดำเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม การต่อต้านทุจริต ตลอดจนดำเนินกิจกรรมที่ช่วยผลักดันเป้าหมายของสังคมในวงกว้าง ภายใต้หลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact เพื่อบรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติ อาทิ เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมไปถึงข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Agreement)