“แว่นท็อปเจริญ” ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการฯ เดินหน้าลงพื้นที่ช่วยเหลือภิกษุสงฆ์และประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตาณ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านเข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

          แว่นท็อปเจริญ นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกสดใส ภายใต้โครงการแว่นตาผู้สูงวัย เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดวงตาที่ดี ได้ใช้แว่นสายตาที่มีคุณภาพและมองเห็นชัดเจน นำไปสู่การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น โดยแว่นท็อปเจริญนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดสายตาที่ครบครัน มาให้บริการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่ภิกษุสงฆ์และประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

โดยมี คุณภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันก่อน

           

แว่นท็อปเจริญยังมุ่งมั่นเดินหน้าโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาให้มีสุขภาพดวงตาที่ดี สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอย่างมั่นคงต่อไป ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial

###