อานิสงค์โควิด-19 ดัน MY CAR Service PLUS บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โตก้าวกระโดด คาดสิ้นปีขึ้นครองตลาดอันดับ1

นายอัศนัย แท่นแก้ว กรรมการบริษัท บริษัทจี-เพาเวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด

นายอัศนัย แท่นแก้ว กรรมการบริษัท บริษัทจี-เพาเวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด บริษัทผู้ให้บริการรับประกันเครื่องยนต์ และการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินสาหรับรถยนต์ 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ MY CAR Service PLUS เปิดเผยว่า จี-เพาเวอร์ กรุ๊ป ได้วางแผนที่จะรุกตลาดการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสาหรับผู้ใช้รถให้มากขึ้น หลังจากบริการ MY CAR Service PLUS ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้รถยนต์ ซึ่งสวนทางกับสภาพเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะชะลอตัวจากผลกระทบของภาวะโควิด-19

โดยบริษัทฯคาดการณ์ว่า ในสิ้นปีนี้จานวนผู้ใช้บริการ MY CAR Service PLUS จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 40% ส่วนในปี 2564 บริษัทตั้งเป้าที่เพิ่มจานวนผู้ใช้บริการอีกประมาณ 150,000 คัน นายอัศนัย กล่าวต่อว่า MY CAR Service PLUS การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสาหรับผู้ใช้รถ ถือเป็นบริการใหม่สาหรับผู้ใช้รถภายในประเทศ ที่ให้การช่วยเหลือผู้ใช้รถในทุกกรณี หากรถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ โดยไม่จากัดจานวนครั้ง ซึ่งแตกต่างจากการคุ้มครองจากประกันภัย ที่จะให้การช่วยเหลือเมื่อรถประสบอุบัติเหตุเท่านั้น

จุดเด่นของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินของบริษัท คือ เครือข่ายรถยก-รถสไลด์ ที่มีอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 3,000 คัน และพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ใช้รถตลอด 24 ชั่วโมง ในระยะเวลาที่รวดเร็ว หลังจากที่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านทาง Call Center หรือ Application ส่วนปัจจัยที่ทาให้บริการ MY CAR Service PLUS เติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของตลาดรถยนต์มือสอง ซึ่งนอกจากราคารถที่ถูกกว่าการซื้อรถยนต์ใหม่แล้ว อัตราดอกเบี้ยของการเช่าซื้อรถยนต์มือสองยังได้ลดต่าลง จนอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกับการซื้อรถยนต์ใหม่ ทาให้ผู้ใช้ตัดสินที่จะซื้อรถยนต์มือสองมากขึ้น โดยในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์มือสองภายในประเทศได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 30% เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้สภาพเศรษฐกิจยังทาให้การผู้ใช้รถหันมาใช้ประกันชั้น 2หรือ 3 แทนการซื้อประกันชั้น 1 และซื้อบริการ MY CAR Service PLUS เสริมเพื่อป้องกันความเสี่ยง