ททท. อีสาน ร่วมจัดแรลลี่ คิดถึง … อ้อมกอดธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2563
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ เที่ยวไทย ฯลฯ
ร่วมจัดกิจกรรม “อีสาน คาราวานแรลลี่สีเขียว ท่องเที่ยววิถีใหม่”
ภายใต้โครงการ “คิดถึง … อ้อมกอดธรรมชาติ”
สนับสนุนด้วย บริษัท วิริยะ ประกันภัย , AIS , บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร (ประเทศไทย) จำกัด (CPP), บริษัท ไทย-ไชนีส ระยอง อินดัสเตรียล โซน และชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว
ภารกิจ ไปเที่ยวทั้งที ทำดีร่วมกัน CSR เพื่อป่ามรดกโลก ร่วมกับชมรมฅนรักษ์สัตว์-ป่า เมื่อวันที่
18 กันยายน 2563

มีนายบดินทร์ จันทร์ศรีคำ ประธานชมรมฅนรักษ์สัตว์-ป่า และนางสาวรัชนี โชคเจริญ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า รับมอบ

นายพูลผล แพทอง ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

นายพูลผล แพทอง ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว กล่าวว่า “ขอชื่นชมนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวกว่าร้อยท่าน ที่มองเห็นถึงภารกิจชีวิตความเป็นอยู่ของ เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและสัตว์ ได้ร่วมมือกันสรรสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยหวังใจไว้ว่า จะให้เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คืนสังคม”

๖๐ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

COOLISAN

วิถีแห่งศรัทธามหานครกลางหาวมอหินขาวภูแลนคา

คิดถึงอ้อมกอดธรรมชาติ

คาราวานแรลลี่เที่ยวไทยฯลฯ

ไทยชนะ

อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส

รักนะกระทิงเขาแผงม้า

ชมรมฅนรักษ์สัตว์ป่า

ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกัน