เมเจอร์ จับมือ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เผยฮาวทู (How To) รู้เท่าทันสื่อรับมือข่าวลวง

(Fake News) ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Dad” และนิทรรศการ “รู้จักคิด รู้จัก Click รู้เท่าทันสื่อออนไลน์”

ปัจจุบันกลุ่มผู้สูงวัยได้รับผลกระทบจากข่าวเท็จ หรือข่าวสารที่มีการบิดเบือน (Fake News) ค่อนข้างมาก เนื่องจากพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้มักจะแชร์ข้อมูลข่าวสารไปสู่แวดวงคนรู้จักหลายๆ กลุ่มโดยไม่ได้ตรวจสอบ ซึ่งการแชร์ข่าวปลอมนั้นถือเป็นการกระตุ้นให้ข่าวปลอมกระจายตัวมากขึ้น และอาจนำไปสู่การถูกล่อลวงจากมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์ได้ ดังนั้น เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จึงได้ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการเสพข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งสร้างเกราะป้องกันภัยและความเสี่ยงที่มาพร้อมโลกออนไลน์เพื่อกลุ่มผู้สูงวัยผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Dad” และนิทรรศการ “รู้จักคิด รู้จัก Click รู้เท่าทันสื่อออนไลน์”  ณ ลานอินฟินิทซิตี้ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นาวาเอกพรหมเมธ อติแพทย์ อนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดยได้รับเกียรติจาก นาวาเอกพรหมเมธ อติแพทย์ อนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ ร่วมด้วย สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน) และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมเซเลบริตี้คนดังที่มาร่วมอัพเดทฮาวทู (How To) รู้เท่าทันสื่อ อย่าง กรณ์วิภา โชติกเสถียร และวิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล ที่ควงคุณแม่ ธนิดา จงรัตนเมธีกุล มาร่วมงาน

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีภารกิจในการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อ และสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน และผู้สูงอายุมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ มีความยินดีที่ได้ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Dad”นิทรรศการ“รู้จัก Click รู้จักคิด รู้เท่าทันสื่อออนไลน์” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนกลไกการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ก่อนส่งต่อข้อความ คลิป ภาพ หรือเนื้อหาใดๆ ออกไปสู่คนอื่นๆ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมรู้เท่าทันสื่อ ทั้งยังสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง และสังคมได้อย่างแท้จริง

นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 

                  ด้าน นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเข้ามามีบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดการส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างแพร่หลาย ซึ่งบางครั้งข้อมูลที่ส่งต่อเป็นข้อมูลเท็จ สร้างความตื่นตระหนก และผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ในฐานะที่เรามีสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Dad” ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาชุดดังกล่าวนำเสนอผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 71 สาขา 394 โรงภาพยนตร์ ตั้งแต่วันนี้ –  11 พฤศจิกายน 2563 นอกจากนี้ยังได้จัดทำนิทรรศการ “รู้จัก Click รู้จักคิด รู้เท่าทันสื่อออนไลน์” เพื่อตอกย้ำการให้ความรู้และทำให้คนไทยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ถือเป็นการทำหน้าที่ในการติดอาวุธทางปัญญาให้กับสังคมไทยครับ

              ภายนิทรรศการได้หยิบยกข้อมูลข่าวสารลวงมานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ผ่านห้องจัดแสดงเขาวงกต เสมือนการหลงไปกับข่าวลวง แต่เมื่อเข้าใจ และรู้จักช่องทางการเช็คหรือหาข้อมูลที่เท็จจริงได้ก็สามารถหาทางออกที่ถูกต้องให้กับข่าวนั้นๆได้พร้อมรับชมภาพยนตร์โฆษณา ชุด “My Dad” เมื่อถึงเวลาอันสมควร จ๊อบ-พงศกร ศรีถาพร รับหน้าที่พิธีกร เรียนเชิญ นาวาเอกพรหมเมธ อติแแพทย์ กล่าวเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์,ดร.ธนกร ศรีสุขใส และคณะผู้บริหารร่วมพิธีดังกล่าว นอกจากนี้ทุกท่านได้ร่วมรับชมภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Dad” ที่นำเสนอเรื่องราวการใช้โซเชียลมีเดียของบุคคล 2 เจเนอเรชั่น คือ พ่อ และลูกที่ใช้โซเชียลมีเดียในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งรับข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันซึ่งมีทั้งข่าวจริง-ข่าวปลอม จนทำให้พ่อ-ลูกมีปัญหากันนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คน 2 รุ่น เริ่มปรับความคิดเข้าหากัน และคนรุ่นใหม่ก็ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันในการเสพสื่อให้คนรุ่นเก่ารู้เท่าทันสื่อออนไลน์ หลังจากนั้นร่วมพูดคุยในประเด็น“ภัยร้ายจากการเสพข่าวปลอมจากโลกออนไลน์ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง” กับ ดร.ธนกร ศรีสุขใส, ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, วรวลัญช์ นิรันดร จากโครงการ NFN chatbot : No Fake news chatbot 

และผู้ประกาศสาวมากความสามารถ อรการ จิวะเกียรติ ซึ่งได้พูดถึงการเสพสื่ออย่างไม่สุ่มเสี่ยงว่า“สิ่งสำคัญที่จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้หลงเชื่อไปกับข่าวปลอมต่างๆ คือ เราต้องรู้เท่าทันสื่อค่ะ ซึ่งมีหลักการง่ายๆ 5 ข้อ คือ เปิดรับสื่ออย่างใช้ความคิดไม่เป็นไปตามการชี้นำของสื่อ หลังจากนั้นต้องวิเคราะห์สื่อโดยแยกแยะให้เห็นภาพความเป็นจริงของสื่อได้ชัดเจน รวมทั้งต้องทำความเข้าใจที่สื่อนำเสนอว่าจริงหรือเท็จ และต้องประเมินค่าสื่อจากคุณภาพ คุณค่าข่าวสารที่สื่อมอบให้ ที่สำคัญต้องรู้ว่าสื่อดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ นำข่าวสารที่ได้รับไปส่งต่อได้ไหม มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพียงเท่านี้ทำให้เรารู้เท่าทันข่าวสารทั้งยังสามารถป้องกันภัยเสี่ยงอื่นๆ บนโลกออนไลน์ได้อีกด้วยค่ะ”

หนึ่งในเซเลบริตี้คู่แม่ลูกที่มาร่วมงาน วิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล กล่าวว่า “ทุกวันนี้เราพบเจอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข่าวปลอมเยอะมากค่ะ โดยเฉพาะคุณแม่เค้าจะมีกลุ่มเพื่อนไว้ทักทาย และส่งข้อมูลข่าวสารให้กันทางไลน์ ซึ่งบางข่าวที่ส่งมาก็มีการบิดเบือนข้อมูลสร้างให้เกิดความเข้าใจผิดมากพอสมควร อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทำให้เกิดความเชื่อ และการกระทำที่ส่งผลลบต่อสุขภาพ หรืออาจถูกล่อลวงเอารัดเอาเปรียบได้ ก็เลยเป็นห่วงคุณแม่เลยขอพามาอัพเดทเรื่องวิธีการใช้สื่อ และบริโภคข่าวสารอย่างรู้เท่าทันด้วยกันเพื่อคุณแม่จะได้มีภูมิคุ้มกันในการเสพข้อมูลข่าวสารแบบไม่เสี่ยงค่ะ” ด้านคุณแม่ธนิดา จงรัตนเมธีกุลได้กล่าวเสริมว่า “พอได้มาอ่านข้อมูลข่าวสารลวงในนิทรรศการแล้วก็ตกใจนะคะ เพราะบางข่าวเราเคยได้อ่าน ได้รับส่งต่อมาจากเพื่อนบ้าง เลยรู้สึกว่าต่อไปนี้ก่อนจะเชื่อข่าวอะไรเราต้องตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อน ก่อนที่จะเชื่อ และส่งต่อให้กับคนรู้จักค่ะ ต้องขอบคุณนิทรรศการดีๆแบบนี้ที่มาให้ความรู้พวกเราว่าควรจะต้องรู้ให้เท่าทันสื่อเช็คให้แน่ อย่าแชร์ อย่าเชื่อค่ะ”

ด้านเซเลปสาวคนเก่ง เอย-กรณ์วิภา โชติกเสถียร ได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากชมภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Dad” ว่า “การให้ความรู้กับผู้สูงวัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี และการรับข่าวสารต่างๆเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะ ลูกหลานควรให้ความดูแลท่านอย่างใกล้ชิด หรือให้คำแนะนำท่านว่าเมื่อได้รับข่าวสารที่ส่งต่อกันมา หรืออ่านเจอจากในโซเชียลมีเดียยังไม่ควรปักใจเชื่อทันที ควรจะตรวจสอบก่อนว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่ ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถตรวจสอบได้ว่าข่าวสารที่ได้รับมาเป็นเท็จหรือไม่ผ่านเว็บไซต์ www.antifakenewscenter.com ก่อนที่จะเผยแพร่ข่าวสารต่อค่ะ สำหรับใครที่อยากชมภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Dad” สามารถมาชมได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ค่ะ”

ร่วมสร้างสังคมไทยให้รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Dad” ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 71 สาขา 394โรงภาพยนตร์ ตั้งแต่วันนี้ –  11 พฤศจิกายน 2563