โครงการ คาราวาน จิตอาสา ฟ้าเปิดทาง วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00น. มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของเยียวยา ที่ผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัย ชาวบ้านสงเปือย และ บ้านสูบ จ.เลย

Phra Yulai Phaisat Songkhro Foundation

หมวดหมู่:CSR