พระภิกษุศาสนทายาท ทัศนศึกษา พุทธมณฑล,วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร, วัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัดแทนวันดีเจริญสุข

 

วัดพระแก้ว (4)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 พระภิกษุศาสนทายาทโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 จำนวน 46 รูป และพระพี่เลี้ยง เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พุทธมณฑล, วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร, วัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัดแทนวันดีเจริญสุข เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็น หนึ่งในกิจกรรมของโครงการฯ

วัดพระแก้ว (1)นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์  คัมภีรญาณนนท์  ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  กล่าวว่า วันนี้ เราได้พาพระภิกษุศาสนทายาทและพระพี่เลี้ยงรวม 70 รูป มาทัศนศึกษาเริ่มต้นด้วยพุทธมณฑลพระปฐมเจดีย์ (5)1พระปฐมเจดีย์ (3)

พระปฐมเจดีย์ (2)พระปฐมเจดีย์ (1)

เพื่อสักการะพระทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเพื่อกราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า พร้อมกับเข้ากราบสักการะและรับฟังโอวาทจากพระพรหมเวที(สุเทพ ผุสสธมโม) เจ้าอาวาส

วัดพระแก้ว (5)วัดพระแก้ว (2)

ต่อจากนั้นก็จะพาไปพระบรมมหาราชวังเพื่อเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วโดยได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตรและเจริญภาวนาในพระอุโบสถ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ตลอดจนสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกๆ พระองค์

ส่วนตอนเย็นเราจะพาวัดแทนวันดีเจริญสุขเพื่อกราบสักการะรับฟังโอวาทจากพระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ เจ้าอาวาส พร้อมกับร่วมทำวัตรเย็น และพักค้างคืน ณ วัดแห่งนี้