นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร M-Group ตัวแทนสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ถวายพระพรชัยมงคล

 

ถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะได้เดินทางไปบันทึกเทป ณ ห้องบันทึกรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

864303864304864305ยี่สิบแปดกรกฎามหาสวัสดิ์
จอมกษัตริย์เฉลิมพระชนมพรรษา
เหล่าปวงราษฎร์ล้วนเกษมเปรมปรีดา
รวมใจมาถวายพระพรพระทศมินทร์
พระราชกิจเพื่อชาวไทยมีหลายหลาก
ผู้ทุกข์ยากผู้เจ็บไข้ไร้ทรัพย์สิน
ยื่นพระหัตถ์ขจัดทุกข์ทั่วแผ่นดิน
ทุกท้องถิ่นแซ่ซ้องสาธุการ
ขอเดชะคุณพระรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตในทุกสถาน
เทพเทวาในทุกทิพย์พิมาน
อภิบาลคุ้มครองภูวไนย
ขอพระองค์นิรทุกข์สุขหรรษา
พระปัญญาเจิดจรัสนิรัติศัย
เจริญพระชนม์ยิ่งยืนนานตลอดไป
สถิตอยู่เป็นร่มไทรชาวไทยเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้านายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินและคณะ

#คืนคุณแผ่นดิน