อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ ทูตวิจัยคนแรก ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020

1595659090571คุณอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ ทูตวิจัยคนแรก ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ภายใต้แนวความคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 22 และ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ได้ https://researchexpo.nrct.go.th/
#มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2563 #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช. #Thailandresearchexpo2020 #งานวิจัยวช.