พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๔๒ พรรษา ณ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์

720074นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มาเป็นประธานในพิธี โดยได้รับการอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่และดำเนินการในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้จาก
พ.อ.(พิเศษ) ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ (ผู้บังคับกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์) และประมงจังหวัด สนับสนุนพันธุ์ปลาในครั้งนี้
ได้รับเกียรติจาก คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก
(ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน) เข้าร่วมพิธีดั่งกล่าวครั้งนี้

พร้อมใจร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย ประกอบด้วยพันธุ์ปลายี่สกและปลาตะเพียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 500,000 ตัว

720082 หลังจากนั้น ได้ขึ้นรถรางเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมใน “โครงการพัฒนาความเป็นอยู่ข้าราชการอย่างยั่งยืน” ซึ่งในโครงการนี้ทางท่านประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้ให้งบสนับสนุนและดำเนินการจนเสร็จไปแล้ว ไม่ต่ำกว่า 68% เพื่อเป็นโครงการโมเดลนำร่อง ในการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเพื่อความเป็นอยู่ของข้าราชการอย่างแท้จริง ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้เยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ ได้ในกลางเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ ในทุกๆด้าน

#คืนคุณแผ่นดิน #ประสิทธิ์เจียวก๊ก