“สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น” ออกผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลล้างมือสูตรกันน้ำ ด้วยนวัตกรรม บีแทรป (B trap®) ฆ่าเชื้อ ปกป้องนาน 6 ชั่วโมง

Specialty Hand Sanitizing Gel