GPI ประกาศ เลื่อนวันการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41(ครั้งที่ 3)

86363158_10212572807234387_8447243331611656192_o

                       วันที่ 29 เมษายน 2563

เรื่อง        ประกาศ เลื่อนวันการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41(ครั้งที่ 3)

เรียน       ท่านสื่อมวลชน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ รัฐบาลมีมติให้ต่ออายุการประกาศใช้พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก 1 เดือน รวมถึงประกาศใช้เคอร์ฟิวต่อเนื่องไปอีก 1 เดือนเช่นกัน ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และยังคงให้ระงับการจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะมีการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทางบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชนในฐานะผู้จัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์” ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ และความจำเป็นในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน และทีมงานเป็นสำคัญ ถึงแม้ว่าทางคณะผู้จัดงานฯ จะมีการเตรียมมาตรการ การป้องกันที่รัดกุมและเข้มงวดแล้วก็ตาม

แต่เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ของรัฐบาล ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงได้มีมติให้เลื่อนการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41” อีกครั้ง ตามกำหนดการล่าสุดระหว่าง วันที่ 18-31 พฤษภาคม 2563 ไปเป็น วันที่ 13 – 26 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัน V.I.P :                                วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

วัน Press Day :                         วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

วันสำหรับประชาชนทั่วไป :       วันพุธที่ 15 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 12 วัน

วันเสาร์-วันอาทิตย์   เปิดให้เข้าชมงาน เวลา 11.00 น. – 22.00 น.

                                                   วันธรรมดา               เปิดให้เข้าชมงานเวลา 12.00-22.00 น.

สถานที่จัดงาน :                         อาคารชาเลนเจอร์ 1-3อิมแพค เมืองทองธานี

                                    จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

 

                       

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์        

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2 – 552 1731 – 8 ต่อ 434 ,084-0754717 (คุณอ้อ)