โครงการคืนคุณแผ่นดิน มอบชุด PPE แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ

597101

สถานที่โครงการคืนคุณแผ่นดิน เลอคองคอร์ด ชั้น 16 คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน พ.ต.พญ.อมราภรณ์ วิเศษสุข แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก รพ.ค่ายสุรนารี มอบหมายให้คุณวิมกริช วงศ์วิเศษศิริ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ M-Help Me คุณนพวรรณ ดุจศรีวัชร์ เลขาฯติดตามประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร

597102

มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE : Personal Protective Equipment) จำนวนกว่า 3,000 ชุด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลทั่วประเทศ ประกอบด้วย ชุดป้องกันการติดเชื้อ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคและเพิ่มความปลอดภัยในการปฎิบัติหน้าที่

597111

597118

ด้านนพ.อภิชน จีนเสวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี กล่าวว่า ขอบคุณน้ำใจทุกท่านและโครงการคืนคุณแผ่นดิน ที่มอบชุด PPE ให้กับทางแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงาน ขอให้ทุกคนดูแลตัวเอง อยู่บ้าน ไม่ไปพื้นที่เสี่ยง

597121

นอกจากนี้นพ.รังสรรค์ บุตรชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจให้แพทย์ พยาบาลทุกท่านด้วย เราคนไทยไม่ทิ้งกัน ถือเป็นชาติเดียวในโลกที่ยามเดือดร้อนเราช่วยกัน ทางโรงพยาบาลมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย ให้ทุกคนดูแลสุขภาพ ใส่หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ Social distancing มีระยะห่าง

597104

ทั้งนี้ทางโครงการคืนคุณแผ่นดินร่วมกับไปรษณีย์ไทย โดยคุณมานะ เจียมกรกต ผช.ฝปน.1 และคุณอัครพล เหลืองทอง หตธ. พร้อมด้วยทีมงานปณ.สามเสนใน ตามโครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ในการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศฟรี

ขณะนี้ ทางโครงการคืนคุณแผ่นได้ดำเนินการมอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

#คืนคุณแผ่นดิน #โควิด-19