บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัดแจ้งหยุดการเดินสายการประกอบรถยนต์ชั่วคราวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19(COVID-19)ที่ทวีความรุนแรงขึ้น

ดาวน์โหลด(กรุงเทพฯ-26มีนาคม2563)บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดแจ้งหยุดการเดินสายการประกอบรถยนต์ชั่วคราวของ โรงงานทั้ง 2แห่ง ที่ จ.พระนครศรี อยุธยา และ จ.ปราจีนบุรีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่ลดลงอย่างรวดเร็ว จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19(COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการแก้ไขตลอดจนมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดอื่นๆ ของภาครัฐ

image-สมัครงาน-ฮอนด้าออโตโมบิล-ประเทศไทย-จำกัด-20170612115713โดยบริษัทฯ จะหยุดการเดินสายการประกอบรถยนต์ของโรงงานทั้ง 2แห่ง ตั้งแต่วันที่27มีนาคม จนถึงวันที่30เมษายน2563หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม โดยให้พนักงานที่เกี่ยวข้องบางส่วนทำงานจากที่บ้าน (Workfrom Home) และบริษัทฯ ยังคงมาตรการที่เข้มงวดให้พนักงานอยู่ในที่พักอาศัย งดเว้นการเดินทาง รวมถึงไม่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเวลาดังกล่าว และจะดำเนินการตามมาตรการอื่นๆ ที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้บริษัทฯจะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีความพร้อมในการดำเนินการต่างๆโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลให้ความช่วยเหลือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรต่างๆเพื่อร่วมฝ่าฟันและผ่านพ้นสถานการณ์ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

# # # # #