ททท. สำนักงานระยอง ชวนมากินทุเรียนก่อนใครไประยอง Go2Eat “60 วัน PREMIUM ทุเรียนระยอง ” ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 15 มิถุนายน 2563

 

S__37601313ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง บ่ายวันที่ 19 มีนาคม 63 ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย เกษตรจังหวัดระยอง พาณิชย์จังหวัดระยอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และนายกสมาคมสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงฤดูกาลผลไม้ จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 ซึ่งจะเริ่มขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2563 ชวนกิน ชิม ช้อป 39 สวนผลไม้ภายใต้แคมเปญ “60 วัน PREMIUM ทุเรียนระยอง”

S__37601310
📌ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง เป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองร้อนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของประเทศหลากหลายประเภทเพื่อการบริโภคภายในและส่งออก ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง มังคุด สับปะรด เงาะ ฯลฯ จังหวัดระยองจึงได้ให้ความสำคัญของภาคเกษตรมีการกำหนดนโนบายแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการ โดยได้บูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอในการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ที่มีคุณภาพ รักษาภาพลักษณ์ทุเรียนระยอง สร้างความเชื่อมั่นของผู้ค้า ผู้บริโภค เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัดในภาพรวมเพิ่มมากขึ้น

S__37601314
💚🌿ด้านนางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า สถานการณ์ผลผลิตรวมของผลไม้ระยองปีนี้เพิ่มขึ้นทุกชนิด ในพื้นที่จังหวัดระยอง สามารถเก็บผลผลิตรุ่นแรกได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 และจะออกผลผลิตมากในช่วงปลายพฤษภาคม ต่อเนื่องถึงต้นเดือนมิถุนายน ทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงการเจริญเติบโตของผลก่อนการเก็บเกี่ยว อาจส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

S__37601312
🗣นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานระยอง กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “60 วัน PREMIUM ทุเรียนระยอง” ในครั้งนี้ต่อยอดจากแคมเปญ “กินทุเรียนก่อนใคร ไประยอง” โดยเล็งเห็นว่าจังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีการเปิดสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจำนวนมาก รวมถึงมีมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนของจังหวัด ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมทุเรียนพรีเมียม จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 15 มิถุนายน 2563 เป็นช่วงเวลาที่ทุเรียนให้ผลผลิตเยอะ และทุเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GI , GAP , เกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ทาง ททท.สำนักงานระยอง ได้วางแผนออกแบบดำเนินงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้เพื่อสร้างกระแสพร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลสวน เส้นทางท่องเที่ยวสวนผลไม้ระยองให้ง่ายขึ้นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงผู้ประกอบการโรงแรม ได้ส่งเสริมการขายกับการจัดทำคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท เป็นส่วนลดในการซื้อผลไม้ ค่าเข้าชมสวนผลไม้ เพื่อมอบความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวแล้วยังเพิ่มการกระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่นด้วย
☎️สอบถามข้อมูล และวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวระยองได้ที่ ททท. สำนักงานระยอง โทร. 038-655240-1 Facebook : ททท. สำนักงานระยอง