BGRIM ปิดดีลซื้อหุ้น 70% โรงไฟฟ้า SPP อ่างทองเพาเวอร์ ขนาด 123 MWตอกย้ำการเป็นหนึ่งในผู้นำโรงไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม

บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจและจำหน่า…