สถานีตำรวจภูธรคูคตเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อการบริการทีสะดวก รวดเร็ว และดีเยี่ยมสำหรับประชาชน

4989
สมเด็จพระมหามงคลมุนี (ธงชัย ธฺมมธโช) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสถานีตำรวจภูธรคูคต โดยมี พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานเปิดป้ายอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสถานีตำรวจภูธรคูคต พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัยณรงค์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ พ.ต.อ.ชัชวาล ปี่ทอง พ.ต.อ.ประเวทย์ ตันสมบูรณ์ พ.ต.อ.ไกลเขต บุรีรักษ์

49044909และพ.ต.อ.พีรพล โชติกเสถียร พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศะวิบูรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี พ.ต.อ.ประวิทย์ บุญธรรม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต พ.ต.อ.เอกราช ช่วยศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลำลูกกา พ.ต.อ.เศรษฐณัณช์ ทิมวัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง พ.ต.อ.สายชล โพธิ์ขอม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคูบางหลวง พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี พ.ต.อ.กรณ์เสฎฐ์ วงศ์สีชิน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง พ.ต.อ.รามณรงค์ เกียรติบุญเกิด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองห้า พ.ต.อ.ดุรกร สิทธิสมบูรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโคก รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีจำนวนมากได้แก่ นายชัยยันต์ ยลสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปทุมธานี เขต 4 พรรคเพื่อไทย นายณรงค์ อู่ทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต นายบุญไกร บุญคุ้ม นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว นายสุเทพ ด้วงเงิน ปลัดเทศบาลเมืองลาดสวาย นางสาววีรมณ ยืนนาน อัยการจังหวัดธัญบุรี นายสุชิต โต๊ะวิเศษกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี นายสมพล โพธิ์กิ่ง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ นายณยชญ์ ศรีเจริญมงคล คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.คูคต รวมทั้ง นสพ.พลตระเวนข่าวสยาม และทีมงานศูนย์ข่าวภูธร 1-9 ฯลฯ โดยมี พ.ต.อ.เอกนิรุจฒิ์ วันสิริภักดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคูคต และข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจภูธรคูคตให้การต้อนรับ
48784960พ.ต.อ.เอกนิรุจฒิ์ วันสิริภักดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคูคต กล่าวว่า อาคารสถานที่ทำการสถานีตำรวจภูธรคูคตหลังใหม่นี้และอาคารที่พักอาศัยได้ก่อสร้างด้วยจำนวนเงิน 52,900,000 บาท (ห้าสิบสองล้านเก้าแสนบาท) ด้วยงบประมาณจัดสรรประจำปี 2561 ถึง 2563 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทดแทนอาคารสำนักงานสถานีตำรวจภูธรคูคตเดิมที่ได้ใช้งานมานานกว่า 34 ปี จนมีสภาพชำรุดทรุดโทรม คับแคบ ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ และบริการประชาชน
4976สำหรับอาคารสถานที่ทำการสถานีตำรวจภูธรคูคตหลังใหม่นี้ เป็นอาคารขนาด 4 ชั้น เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม 2561 เสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2562 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 620 วัน เป็นสถานที่ที่มีกว้างขวางเพียงพอต่อการการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ และเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชนจำนวนมาก อันสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง ประกอบกับพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรคูคตติดต่อกับเขตรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ทำให้สถานีตำรวจภูธรคูคตมีความพร้อมและภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจสะดวกขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมุ่งมั่นเต็มที่ ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว และดีเยี่ยมสำหรับประชาชน เป็นที่พึ่งของประชาชน ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อข้าราชการตำรวจไทยมากขึ้น

สุดท้ายนี้ ผมในฐานะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคูคตก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดอาคารสถานีตำรวจภูธรคูคตหลังใหม่ รวมทั้งกลุ่มแม่บ้านตำรวจ สภ.คูคต และคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.คูคต ที่นำอาหารและเครื่องดื่มมาเลี้ยง ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย