เริ่มแล้ว !!! งาน”สืบสาน…สีสัน…สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 10″ ช้อปงานหัตถศิลป์ราคาย่อมเยาว์

20200313_183952

จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร และกลุ่มชุมชนหมู่บ้านดอนไก่ดี จัดงาน “สืบสาน… สีสัน…สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2563 ณ บริเวณย่านธุรกิจสร้างสรรค์ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนาย วีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด มีนางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายวิชัย แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลดอนไก่ดีและนางอุไร แตงเอี่ยม ประธานกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ร่วมงาน ภายใต้คำขวัญ เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ งามผุดผาด เบญจรงค์ดอนไก่ดี
S__5324815นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี เป็นชุมชนชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากวิทยากรชาวไทย – จีนโบราณ มาหลายชั่วอายุคนและทางจังหวัดก็ได้ให้การสนับสนุนชาวชุมชนในการสืบสานงานฝีมือแขนงนี้จากรุ่นสุ่รุ่นจนเป็นทที่รู้จักทั่วไปว่า เบญจรงค์ดีต้องที่ดอนไก่ดี พร้อมจัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10
20200313_18492520200313_184944โดยปีนี้ยังคงเน้นสร้างสรรค์รูปแบบผสมผสานระหว่างเครื่องเบญจรงค์ไทยกับไลฟ์สไตล์ โมเดิร์น ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและพลาดไม่ได้กับ Hightlight ของงานชุดเบญจรงค์ลวดลายไทยโบราณ ลายบัว , ลายนกเจ้าตาก , ลายเทพชุมนุม , ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ทอง , ชุดกาแฟลายไทยกนก ที่ทางคณะผู้จัดงานได้รังสรรค์ขึ้นมาจากแรงบันดาลใจ จากการอนุรักษ์หัตถศิลป์โบราณและความงดงามของธรรมชาติในฤดูร้อน”
20200313_185404นอกจากนี้ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ชมและเลือกซื้อเครื่องเบญจรงค์ที่ล้ำค่าจากฝีมือคนในหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีแล้ว ยังมีสินค้า OTOP SME ผลิตภัณฑ์เซรามิก เครื่องลายคราม ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ผลผลิตทางการเกษตร และชมการสาธิตการผลิตสินค้าเครื่องเบญจรงค์ และสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นไทยอีกด้วย ซึ่งได้เปิดเป็นโฮมสเตย์ในรูปแบบบ้านไม้ทรงไทยบรรยากาศร่มรื่น ภายใต้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองจากชุมชน
รายละเอียดสอบถามได้ที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี โทร 034 – 473 – 480