CEA เปิดตัว SOLAR VENGERS Showcase โชว์ 12 ผลงาน ต่อยอดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างยั่งยืน

85011745_2718359391578797_3477208787016744960_n

84733501_503513080571527_1568882103607623680_nสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)หรือ CEA จัดงาน SOLAR VENGERS Showcase เชิญชวนร่วมนวัตกรรมต้นแบบจากพลังงานแสงอาทิตย์ 12 ผลงาน และร่วมลุ้น 2 ผลงานที่จะได้รับเลือกไปพัฒนาต่อยอดและทดลองใช้จริง ภายในงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 (Bangkok Design Week 2020) บริเวณ Creative Space และ Rooftop Garden ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563

84982642_781208715735529_6744805942874865664_nดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า “โครงการ Solar Vengers หรือ “โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์

ซึ่งเป็นการรวมพลังความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา ที่เป็นเหมือน Vengers มาร่วมระดมสมองเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking) โดยจะต้องร่วมกับที่ปรึกษาทั้ง 3 ทีม คือ CreativeVenger DesignVenger และ MakerVenger ทุกทีมจะต้องค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ในการต่อยอดศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมต้นแบบออกมาจำนวน 12 ผลงาน ก่อนที่จะได้รับการคัดเลือกให้เหลือ 2 ผลงาน ซึ่งจะมีการประกาศผลในเดือนมีนาคม 2563 เพื่อนำไปพัฒนาและมีการทดลองเพื่อทดลองการใช้งานจริงต่อไป ภายในงานประกอบด้วยนวัตกรรมต้นแบบจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 12 ผลงานจากโครงการ Solar Vengers

81567254_171101114192750_4377412453126897664_n โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 CreativeVenger โดย พงศธร ละเอียดอ่อน ผู้อำนวยการบริหาร FiF DESIGN studio นำเสนอผลงานได้แก่ – SolarAirBlox ‘ระบบกรองอากาศ ฝุ่น และควันที่อยู่ในรูปแบบชิ้นส่วนโมดูลาร์ (Modular)’ สามารถต่อยอดเป็นป้ายรถโดยสารเพื่ออากาศสะอาด

84839647_186308429143506_6102934329007013888_n– SolarPOH ระบบพัฒนาบริการบนท่าเรือที่อำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้สัญจรทางน้ำ ส่งเสริมความปลอดภัยที่มากขึ้น – Inno Solar Avenue โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนภายใต้แนวคิด ‘Living disruption with 3C: Community, Culture, Capability’ – พฤกษาแห่งพลัง ต้นไม้ที่รวบรวมพลังทั้ง ‘น้ำและไฟ’ ที่บริเวณยอดช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อม และอำนวยความสะดวกให้คนเมือง

84759729_598230327402138_8643513020527411200_nกลุ่ม 2 DesignVenger โดย พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์ นักวิจัยรับเชิญ/ที่ปรึกษาอาวุโส Center of Innovation for Society, KMUTT นำเสนอผลงานได้แก่ -Trident (Energize the Ocean Resource) ‘ระบบเติมพลัง คืนชีวิตให้กับโลกใต้ท้องทะเล’ ประกอบด้วยทุ่นลอยน้ำอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ – Transolarity ‘จุดจอดจักรยานยนต์ไฟฟ้า’ เป็นจุดรวมพลสำหรับวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารับจ้าง (e-Bike) – Rapid Energy Solar Kit ‘ชุดโมดูลาร์สร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์’ -SolarScan App ‘ระบบค้นหาอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ออนไลน์’

85071426_184693942624485_8155320580665507840_nกลุ่ม 3 MakerVenger โดย กัลยา โกวิทวิสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FabCafe Bangkok นำเสนอผลงานได้แก่ -Foresee ‘หมวกนิรภัยอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์’ -Sol(y)ar ‘แผ่นพื้นโมดูลาร์เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (Modular Pave)’ -Sound Plant ‘ระบบปลูกพืชในร่มด้วยแสงและเสียง’ – Cactus ‘เครื่องดริปน้ำผลไม้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์’

ทั้งนี้ CEA ขอเชิญ นักออกแบบ วิศวกร นักวิจัย นักธุรกิจ นักลงทุน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “SOLAR VENGERS Showcase” โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะจัดแสดงในช่วงเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 (Bangkok Design Week 2020) ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณ Creative Space และ Rooftop Garden ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ