ชับบ์สามัคคีประกันภัยมอบสินไหมทดแทนจำนวนกว่า 12 ล้านบาท

1574389643927บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ามอบสินไหมทดแทน จากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารตะวันแดง มหาซน ณ อุบลราชธานี ซึ่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของบมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย  โดยมี นายประเสริฐศักดิ์   ประทีปฉาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิว ตะวันแดง อุบล จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน 12,385,427.65  บาท       (สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) จาก นายเจษฎา เสถียรรัมย์  ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี  บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย (ขวามือ)

# # #