ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา เชิญชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมประชาสัมพันธ์พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยง ไทย กัมพูชา

1576236570150เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 Dr. Sokrethya Sok หรือ  ดร.แซม แคมโบเดีย ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา
Samdech Hun Sen’ s adviser and Secretary of State at Ministry of Tourism

3875650B-5E5F-4336-8153-283FF830C6F7.jpg

ได้เชิญชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว จากประเทศไทย ร่วมทริปเดินทาง เพื่อประชาสัมพันธ์และร่วมงาน Sea festival 2019 @Kampot เพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการลงทุน ในกัมพูชา ที่เมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลของราชอาณาจักรกัมพูชา

60854

ที่เมืองกัมปอต ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกัมพูชา มีพื้นที่ติดกับทะเลอ่าวไทย ระหว่างเมืองสีหนุวิลล์และเมืองแกบ ได้จัดงานเทศกาลทางทะเล ขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมรณรงค์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ยืนต้น ที่เมืองกัมปอต จัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูล และบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงทะเล ที่เมืองแกบ เพื่อร่วมอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย
ในคอนเซ็ปท์ Clean City Beautiful bay Healthy Tourism “เมืองสะอาด ชายหาดอ่าวสวย ด้วยท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”

IMG_8475

บรรยากาศในงาน มี สมเด็จอัครมหาเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

untitled

นายทอง คน รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชา กล่าวรายงาน รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตไทย เข้าร่วมงานโดยการนำของ นายพิชิต บุญสุด อัครราชฑูตไทย นำข้าราชการพนักงานในสังกัด นำเสนอบูธอาหารเครื่องดื่มบริการแก่ผู้ร่วมงานและประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ของไทยด้วยซึ่ง Dr.Sokrethya Sok เป็นบุตรชายของท่าน Sok Eysan ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาและโฆษกของพรรคประชาชนกัมพูชา

ปัจจุบัน ดร.แซม แคมโบเดีย ดำรงตำแหน่ง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา
Samdech Hun Sen’ s adviser and Secretary of State at Ministry of Tourism อีกด้วย
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์, ปริญญาโทด้านการจัดการ, ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ปริญญาเอก ด้านกิจการสาธารณะจากมหาวิทยาลัย ในสหรัฐอเมริกา ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษ กับสื่อมวลชนไทยที่ไปร่วมงานนี้ด้วย

IMG_8341Dr. Sokrethya Sok หรือ Dr. Sam Cambodia จากนักธุรกิจหนุ่ม สู่เส้นทางข้าราชการ การเมือง โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และเครือข่าย

สำหรับ เมืองกัมปอต ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกัมพูชา มีพื้นที่ติดกับทะเลอ่าวไทย ระหว่างเมืองสีหนุวิลล์และเมืองแกบ มีสินค้าขึ้นชื่อคือ พริกไทย ที่ได้รับได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ Geographical Indication (GI) มีเกลือทะเล ทุเรียนออร์แกนิค คุณภาพดี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต อาคารบ้านเมืองเก่า สไตล์ชิโนโปรตุกีส ทั้งน้ำตก และทะเล ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม