ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา เชิญชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมประชาสัมพันธ์พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยง ไทย กัมพูชา

Dr. Sam Cambodia

หมวดหมู่:Travel