เทศกาลทะเล ” Sea Festival 2019” กัมปอต ประเทศกัมพูชาคึกคัก

211254ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมเปิดเทศกาลทะเล “Sea Festival 2019” จังหวัดกัมปอต ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนาอุตสามหกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา

40417เมื่อเร็วๆนี้ (20-22 ธ.ค.62 ) ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว นำโดยนายพูลผล แพทอง ประธานชมรมฯ ได้รับเกียรติจาก Dr. Sokrethya Sok (ดอกเตอร์ ซกกรัด-ทะ-ยา ซก ) หรือ ดร.แซม แคมโบเดีย ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา
Samdech Hun Sen’ s adviser and Secretary of State at Ministry of Tourism เพื่อเข้าร่วมในพิธีเปิดเทศกาลทะเล “Sea Festival 2019” ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดกัมปอต ราชอาณาจักรกัมพูชา

IMG_8408

โดยมี สมเด็จ อัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

untitled.png

และมีนายทอง คน รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชา กล่าวรายงาน ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการลงทุนจังหวัดกัมปอต ที่ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลของราชอาณาจักรกัมพูชา

S__32940080โอกาสนี้ นายพิชิต บุญสุด อัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ได้เป็นผู้แทนนำเสนอบูธอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ในงานเทศกาลด้วย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจกของว่างและเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเทศกาลเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทย

นอกจากนี้ ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ยืนต้น ที่เมืองกัมปอต ก่อนจะไปร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์จัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงทะเล ที่จังหวัดแกบ เพื่อร่วมอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย ภายใต้ คอนเซ็ปท์ Clean City Beautiful bay Healthy Tourism “เมืองสะอาด ชายหาดอ่าวสวย ด้วยท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” ซึ่งปัจจุบันทั้ง กัมปอตและเมืองแกบ พร้อมเปิดรับนักลงทุนต่างชาติ เข้ามาทำลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกิจการค้าอื่นๆ ที่กำลังเติบโตอย่างเต็มที่

เสียงสัมภาษณ์  Dr. Sokrethya Sok ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ราชอาณาจักรกัมพูชา

60852210584สำหรับ เมืองกัมปอต ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกัมพูชา มีพื้นที่ติดกับทะเลอ่าวไทย ระหว่างเมืองสีหนุวิลล์และเมืองแกบ

มีสินค้าขึ้นชื่อคือ พริกไทย ที่ได้รับได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ Geographical Indication (GI) มีเกลือทะเล ทุเรียนออร์แกนิค คุณภาพดี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต อาคารบ้านเมืองเก่า สไตล์ชิโนโปรตุกีส ทั้งน้ำตก และทะเล ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม ……