เชิญท่านร่วม # ทำบุญตักบาตรและสดับธรรมพระกรรมฐานเนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อดำรงวิถีพุทธ สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และถวายปัจจัยเพื่อสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เชิญท่านร่วม # ทำบุญตักบาตรและสดับธรรมพระกรรมฐานเนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓
เพื่อดำรงวิถีพุทธ สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และถวายปัจจัยเพื่อสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

79863803_2715242395211105_2634816282653884416_o.jpg

ท่านสามารถนำ ข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยไทยธรรมที่สมควรแก่สงฆ์มาร่วมถวายได้ในวันนั้น

### รายนามครูบาอาจารย์เมตตารับบาตร ลำดับตามพรรษาและสมณศักดิ์ ดังนี้
1.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (หลวงปู่พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสราชวรวิหาร กทม. ๘๓ ปี (๖๔ พรรษา)
2.พระราชปัญญาวิสารัท (หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม) วัดกระดึงทอง จ.บุรีรัมย์ ๙๒ ปี (๗๒ พรรษา)
3.พระเทพมงคลญาณ วิ. (หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา กทม. ๘๕ ปี (๖๖ พรรษา)
4.หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน จ.นครราชสีมา ๘๓ ปี (๖๔ พรรษา)
5.พระครูสังวรวีรธรรม (หลวงปู่สุพีร์ สุสญฺญโม) วัดถ้ำซับมืด จ.นครราชสีมา ๘๖ ปี (๖๓ พรรษา)
6.พระธรรมบัณฑิต (หลวงปู่อภิพล อภิพโล) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กทม. ๘๒ ปี (๖๓ พรรษา)
7.พระครูวีรธรรมคุณ (หลวงปู่อินตอง สุภวโร) วัดป่าวีระธรรม จ.สกลนคร ๘๑ ปี (๖๒ พรรษา)
8.หลวงปู่ทิวา อาภากโร สถานปฏิบัติธรรมเสริมรังษี จ.นครราชสีมา ๘๖ ปี (๖๒ พรรษา)
9.พระพุทธิสารสุนทร (หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน) วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ๙๐ ปี (๖๑ พรรษา)
10.พระครูอุดมชัยคณารักษ์ (หลวงปู่ศรี สิริธโร) วัดป่าโนนทองอินทร์ จ.อุดรธานี ๗๘ ปี (๕๙ พรรษา)
11.พระครูโสภณสมณกิจ (หลวงปู่บุญจันทร์ (ดำ) สีลคุโณ) วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ จ.อุดรธานี ๗๘ ปี (๕๘ พรรษา)
12.พระราชพิศาลสุธี (อาจ อาวุธปญฺโญ) วัดทุ่งโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ๗๔ ปี (๕๓ พรรษา)
13.พระอาจารย์ญาณธมฺโม (Philip Nyanadhammo) วัดป่ารัตนวัน จ.นครราชสีมา ๖๔ ปี (๓๙ พรรษา)
### พระติดตามอีก ๒๐ รูป

………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………..

79662045_2715242231877788_8624411875032956928_n
เวลากิจกรรม ๐๖.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
ณ โถงอาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
กำหนดการ
6.30 ตั้งบาตรพระตามจุดที่กำหนด
7.30 หลวงปู่อุทัย สิริธโร นำญาติโยมเจริญสมาธิภาวนา
7.45 เริ่มพิธีการ เชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
7.50 พิธีกร อาราธนาศีล สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อทำน้ำมนต์
8.05 ยกบาตรเรียงหน้าพระ จัดเตรียมและเรียงเครื่องไทยทาน
8.10 กล่าวคำถวายทานและภัตตาหาร
8.15 ถวายสังฆทาน ผ้าไตร จัตุปัจจัย ภัตตาหาร
8.40 หลวงปู่อุทัย สิริธโร กล่าวสัมโมทนียคาถา ให้โอวาทธรรม
8.45 ฉันภัตตาหารและร่วมรับประทาน
9.30 พระอาจารย์ญาณธมฺโม แสดงธรรมเทศนา
10.00 แจ้งยอดผ้าป่า กล่าวขอบคุณเจ้าภาพ โรงทาน และผู้ร่วมงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79386377_2715242485211096_2851541414741803008_n
### ข้อเสนอ เนื่องจากมีผู้มาร่วมบุญจำนวนมาก โรงพยาบาลฯ จึงขอแนะนำเบื้องต้นเพื่อความสะดวก ดังนี้
### ข้าวสุก ใส่ภาชนะมาจากบ้านและใช้เป็นภาชนะรับประทานอาหารจากโรงทาน
### งดรับอาหารปรุงสุก ของหวาน ผลไม้ เครื่องดื่ม
### มีโรงทาน สำหรับญาติโยม (ติดต่อทำโรงทานได้ที่ คุณเทียมจันทร์ ๐๘๓-๖๔๙-๕๔๑๓ หรือคุณเพ็ญประภา ๐๘๑-๙๘๗๔๑๖๗)
### เครื่องไทยธรรมต่างๆ ถวายหลังจากแสดงธรรมจบ
>>หมายเหตุ: ด้วยข้อจำกัดของอุปกรณ์และเพื่อความกระชับของงานพิธีการ
– ข้าวสุก สำหรับใส่บาตรโปรดเตรียมใส่ภาชนะมาจากบ้าน
– เนื่องจาก ครูบาอาจารย์ หลายรูปมีอาพาธ ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดเตรียมอาหารจำเพาะโรคถวาย
### ถวายปัจจัย สามารถถวายได้ที่โต๊ะพิธีการและประชาสัมพันธ์และดำเนินการดังนี้
– เขียนใบปวารณา (โรงพยาบาลฯ จัดเตรียมไว้ให้แล้ว) เพื่อนำใบปวารณาไปถวายครูบาอาจารย์
– ยอดปัจจัยตั้งแต่ ๑๐๐ บาท ขึ้นไปสามารถรับใบเสร็จของรพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย เพื่อหักลดหย่อนภาษี
– เมื่อจบกิจกรรมเจ้าหน้าที่/ไวยาวัจกร จะเปิดกล่องเพื่อนำเข้าสมทบเข้ากองทุนสงฆ์อาพาธ (พระสายกรรมฐานไม่จับปัจจัย)
ขออนุโมทนาอย่างยิ่ง ครับ
– สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเทียมจันทร์ ๐๘๓-๖๔๙-๕๔๑๓
– ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.จุฬากลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Facebook: พีดี จุฬา