เชิญท่านร่วม # ทำบุญตักบาตรและสดับธรรมพระกรรมฐานเนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อดำรงวิถีพุทธ สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และถวายปัจจัยเพื่อสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

PD chula