พม. เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาต่อต้านการค้ามนุษย์ 4 ภาษา ทั้งกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และไทย

S__6422697วันนี้ (13 ธ.ค. 62) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่มประเทศ CLMT ซึ่งกำกับโดย คุณมารุต สาโรวาทS__6422703

S__6422707พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ คุณเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) นักแสดงนำฝ่ายหญิง ในฐานะผู้แทนศิลปินไทย และมอบของที่ระลึกให้กับ Ms.Maneth Athana Nou นักแสดงนำฝ่ายหญิง ในฐานะผู้แทนศิลปินกัมพูชา และMr.Htam Hkay Keksi นักแสดงนำฝ่ายชาย ในฐานะผู้แทนศิลปินเมียนมา

S__6422701
นางพัชรี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับชาติ ได้ดำเนินงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศต้นทางหรือประเทศปลายทางในกระบวนการค้ามนุษย์ โดยมุ่งหวังให้กระบวนการค้ามนุษย์ในภูมิภาคลดลงและหมดสิ้นไปในที่สุด และในปี 2562 ที่ประเทศไทยได้รับตำแหน่งประธานอาเซียน โดยมีความมุ่งมั่นในการวาระอันสำคัญนี้ เพื่อประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับมิตรประเทศในภูมิภาคในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยประเทศไทยได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติและร่วมลงนามความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างตั้งใจจริงของประเทศไทย ในการเป็นผู้นำในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภูมิภาค ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้ดำเนินโครงการผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศ CLMT

S__6422702
เพื่อรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์และแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภูมิภาค ในฐานะได้รับตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 โดยใช้กรอบความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศเป้าหมายในภูมิภาค ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา (C) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (L) และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (M) และประเทศไทย (T) ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อเชื่อมโยงกันทางภูมิศาสตร์และมีผลต่อการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ

S__6422699.jpg
นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า สำหรับภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่มประเทศ CLMT เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่มีความยาว 30 วินาที แบ่งออกเป็น 4 ภาษา คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และไทย ซึ่งกำกับโดยคุณมารุต สาโรวาท ด้วยการนำเสนอให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันเชื่อมโยงประสานเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาคในกลุ่มประเทศ CLMTโดยมุ่งเน้นเนื้อหาสาระในการถ่ายทอดความรักและความผูกพันของครอบครัว ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีของทั้ง 4 ประเทศผ่าน 5 นักแสดงนำที่มีชื่อเสียงของแต่ละประเทศ ประกอบด้วย 1. พันเอก(พิเศษ) วันชนะ สวัสดี (ผู้พันเบิร์ด) นักแสดงนำฝ่ายชายในฐานะผู้แทนศิลปินไทย 2. คุณเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) นักแสดงนำฝ่ายหญิง ในฐานะผู้แทนศิลปินไทย 3. Ms.Maneth Athana Nou นักแสดงนำฝ่ายหญิง ในฐานะผู้แทนศิลปินกัมพูชา 4. Mr.Htam Hkay Keksi นักแสดงนำฝ่ายชาย ในฐานะผู้แทนศิลปินเมียนมา และ5. Mr.Phouvaneth Phaengsavanh นักแสดงนำฝ่ายชาย ในฐานะผู้แทนศิลปิน สปป.ลาวนางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้โดยง่าย เนื่องจาก เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่นอกจากจะเผยแพร่ผ่านสื่อกระแสหลักอย่างสื่อโทรทัศน์และสื่อโรงภาพยนตร์แล้ว ยังสามารถแชร์ต่อกันในโซเชียลมีเดียอีกด้วย เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค และยูทูป เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้นักแสดงนำที่เป็นศิลปินผู้มีชื่อเสียงของแต่ละประเทศ


ทำให้สามารถดึงดูดความสนใจในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก ซึ่งย่อมทำให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักในปัญหาการค้ามนุษย์ นำไปสู่การเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างประชาชนกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มประเทศ CLMT ทั้งนี้ ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ มีกำหนดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ และสื่อโซเชียลมีเดีย ในกลุ่มประเทศ CLMT ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

##################################