BigSmile เปิดคัมภีร์เจาะกลยุทธ์…ถึง “ใจ” คนรุ่นใหญ่ โอกาสทองธุรกิจรับเมกะเทรนด์รุ่นใหญ่โซไซตี้

_DSC5215.jpgเปิดเวที BigSmile Talk  “Back to the Future (Trend) Forum ตอน เจาะเวลาหาวันสุข” ระดม 6 กูรูชั้นนำเจาะลึกทุกมิติ “สุขภาพ–ความงามแฟชั่น–การออกแบบผลิตภัณฑ์–เทคโนโลยี” เจาะกลยุทธ์…ถึง “ใจ” คนรุ่นใหญ่ ครบทุกมิติ กรุยทางสร้างโอกาสผู้ผลิตสินค้าและบริการ ทำตลาดอย่างไรให้โดนใจคนรุ่นใหญ่โซไซตี้ ประกาศความพร้อมเดินหน้าจัด  “Happiness Festival” เทศกาลแห่งความสุข ทุกช่วงวัย งานแฟร์สุดยิ่งใหญ่ที่ทั้ง รุ่นใหญ่ รุ่นใหม่  ไม่ควรพลาด! ดีเดย์จัด 5-8 มีนาคม 2563 อิมแพคเมืองทองธานี

นายสักกฉัฐ  ศิวะบวร.jpg  นายสักกฉัฐ  ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กสไมล์ เวิลด์ จำกัด ผู้บริหารกิจกรรมเพื่อความสุขของ            คนรุ่นใหญ่แบบครบวงจร  เพื่อเป็นสื่อกลางในการคัดสรรองค์ความรู้ กิจกรรม บริการ และนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตสำหรับ “คนรุ่นใหญ่” ทั้งด้านสุขภาพ ความงาม การท่องเที่ยว และการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ ภายใต้ชื่อ BigSmile World” เปิดเผยว่า             ในปัจจุบันสังคมไทยมี “คนรุ่นใหญ่” ซึ่งหมายถึง กลุ่มคนที่มีทักษะชีวิตจากการสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน ซึ่งบิ๊กสไมล์ฯ ตระหนักถึงศักยภาพของคนรุ่นใหญ่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการขับเคลื่อน คลังแห่งทักษะชีวิต และประสบการณ์ชีวิตที่ไม่สามารถใช้วิธีลัด หรือ Shortcut ได้ ซึ่งหากมองอย่างวิเคราะห์เจาะลึกคนรุ่นใหญ่เป็นกลุ่มที่มีคุณภาพ ดำเนินชีวิตอย่างมีแบบฉบับ เป็นคลังปัญญาอันทรงคุณค่าและเป็นเครือข่ายขนาดมหาศาลของเมืองไทย ที่เป็นเข็มทิศนำทางในการขับเคลื่อนสร้างความสุขให้กับสังคมไทยได้อย่างดียิ่ง

         

  กระแสการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเป็นเมกะเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งจากผลวิจัยการทำตลาดกับกลุ่มผู้สูงวัย โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร 64.5 ล้านคน เป็นผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป  9.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นปีละ 5 แสนคน และคาดการณ์ว่าในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ ด้วยจำนวนประชากรผู้สูงวัย 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด ส่งผลให้ตลาดของกลุ่มกำลังซื้อที่เป็น ผู้สูงวัยหรือคนรุ่นใหญ่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และอีกปัจจัยที่น่าสนใจคือ การพบว่าด้วยพฤติกรรมต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เข้ามีบทบาทสำคัญทำให้คนรุ่นใหม่ๆ มีอิสระทางการทำงานและการเงินมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สังคมของคนรุ่นใหญ่เริ่มมีอายุที่ลดลงเรื่อยๆ  ดังนั้นจึงเป็นโอกาสในการเติบโตของสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหญ่ได้อย่างครบถ้วน อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าเพื่อความสวยความงาม ทริปท่องเที่ยว บริการด้านการพักผ่อนและออกกำลังกาย รวมถึงที่อยู่อาศัยที่ต้องจัดการให้เหมาะสมกับคนรุ่นใหญ่

NEO_3748.JPG     นายสักกฉัฐ กล่าวว่า บิ๊กสไมล์ฯ ได้จัดงานเสวนา Back to the Future (Trend) Forum ตอน เจาะเวลา  หาวันสุข” เพื่อสร้างการรับรู้และปรับมุมมองของสังคมที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหญ่ และเปิดแนวคิดใหม่ ให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการมองเห็นช่องทางและโอกาสทางการตลาดสำหรับคนรุ่นใหญ่ด้วยดีไซน์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ในการใช้ชีวิตสำหรับคนรุ่นใหญ่ ตลอดจนการสร้างกระแสให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วม ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนรุ่นใหญ่ได้มีวิถีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักและความห่วงใยของ “คนรุ่นใหม่” ต่อ “คนรุ่นใหญ่” เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมครอบครัวใหญ่และอยู่ร่วมกัน
หลายเจเนอเรชั่น

NEO_3823.JPG    งานเสวนาในเวที BigSmile Talk: Back to the Future (Trend) Forum ตอน เจาะเวลาหาวันสุข” ได้ระดม           กูรูระดับแถวหน้ามาร่วมกันเจาะกลยุทธ์ถึง “ใจ” คนรุ่นใหญ่ นำทีมโดย นายสักกฉัฐ ศิวะบวร นักธุรกิจผู้จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ แบ่งปันมุมมองในหัวข้อ Trend ใหม่ ทำไมต้องคนรุ่นใหญ่”  อธิบายภาพรวมว่าทำไมต้องให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหญ่  การเรียนรู้เพื่อเป็นเพื่อนที่รู้ใจคนรุ่นใหญ่อย่างแท้จริง คนรุ่นใหญ่มีบทบาทอย่างไรกับสังคมไทยและอนาคตของประเทศ รวมถึงโอกาสมหาศาลที่ผู้ทำธุรกิจไม่ควรมองข้าม ร่วมด้วย พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ผู้เชี่ยวชาญใน     วงการแพทย์ทางเลือก แชร์แนวคิด Well Thinking…Well Being…กับคนรุ่นใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม” การดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ต้องมาจากการปรับ Mindset และคนรุ่นใหญ่กับการเปิดรับการปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุข, นายสมชนะ         กังวารจิตต์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลกและผู้ก่อตั้ง Prompt Design ถ่ายทอดมุมมอง Design is a King…Packaging is a Must!”  ทำความเข้าใจและเรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้ใช้ที่เป็นคนรุ่นใหญ่ รวมถึงผู้ผลิตสินค้าและบริการจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อผลิตสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหญ่

            รวมถึง ผศ.กุลธิดา เตชวรสินสกุล กูรูด้าน Universal Design ในประเด็นUniversal Design ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม” แชร์แนวคิด Universal Design มีผลอย่างไรกับการใช้ชีวิตให้มีความสุขและการผลิตสินค้าตอบโจทย์ Universal Design, นายศักดิ์จิระ เวียงเก่า เจ้าของแบรนด์ บายศรี (BAISRI) ที่นำแฟชั่นและอัตลักษณ์ของผ้าไทยไปสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก     กับมุมมอง “แฟชั่นคนรุ่นใหญ่…ตลาดใหม่ที่พร้อม Pay” การทำสินค้าสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหญ่ และ นางสาวณฎา ตันสวัสดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคม YoungHappy กับคอนเทนต์ “เทคโนโลยีกับพี่ๆ…เราเพื่อนกัน” แรงจูงใจที่ทำให้มาเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีกับคนรุ่นใหญ่ และโอกาสในการทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีกับกลุ่มคน    รุ่นใหญ่

NEO_3820.JPG  “บิ๊กสไมล์ฯ มุ่งมั่นเป็นสื่อกลางที่จะกระตุ้นให้คนในสังคมได้รับรู้ถึงการสร้างความสุขในแบบที่คนรุ่นใหญ่ต้องการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  โดยความสุขที่ว่านี้เกิดขึ้นผ่านการสื่อสารทางแพลตฟอร์มออนไลน์ และสานต่อการจัดกิจกรรม offline อีกหลากหลาย ซึ่งรวมถึงงาน Happiness Festival งานเทศกาลแห่งความสุข ทุกช่วงวัย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปสนุก สุข สบาย สไตล์ (วัยรุ่น) ใหญ่ “ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2563 ซึ่งจะเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ รวมถึงนวัตกรรมอำนวยความสะดวกสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหญ่และสังคมรอบข้าง อาทิ เพื่อนและลูกหลานที่กำลังมองหาสินค้าบริการเข้ามาช่วยเติมเต็มและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จะเป็นงานเฟสติวัลงานแรกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และคนรุ่นใหญ่ไม่ควรพลาด นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแห่งโอกาสที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าและบริการให้กับคนรุ่นใหญ่ได้โดยตรงอีกด้วย” นายสักกฉัฐ กล่าวในตอนท้าย

สำหรับคนรุ่นใหญ่หรือผู้ที่ต้องการออกแบบการใช้ชีวิตด้วยตัวเองอย่างมีอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว  BigSmile เพื่อนรู้ใจคนรุ่นใหญ่ที่แท้จริง” แพลทฟอร์มแห่งความสุขสำหรับคนรุ่นใหญ่ เสมือนโลกใบใหม่ที่สุขได้ไม่รู้จบ ได้ที่ www.bigsmileworld.com และ Facebook Fanpage : BigSmile World

********************************************************