“สพป. กาฬสินธุ์ เขต3 จัดอบรมหลักสูตร เขียนรายงานและการประเมินโครงการ หลักสูตรการบริการเหนือความคาดหมาย พร้อมกับลงนามบันทึกข้อตกลง การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน”

31สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมกับ

32วาเรนเซีย กรุ๊ป โดยคุณวิทยาธร บุญไกรสร หรือ คุณอู๊ด จัดอบรมโครงการเหลียวหลังอยู่กับปัจจุบัน มองไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ ณ โรงแรมบ้านคุณแม่ จังหวัดนนทบุรี

33

34โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีหลักสูตรการเขียนรายงานและการประเมินโครงการ หลักสูตรการบริการเหนือความคาดหมาย พร้อมกับลงนามบันทึกข้อตกลง การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน

35สัมภาษณ์  คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช

“ ศตวรรษนี้เป็นศตวรรษที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วโดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งเป็นฐานใหญ่ตั้งแต่อนุบาลชั้นประถมที่เราอยากจะบ่มเพาะให้ได้อย่างมั่นคงคือเป็นการสร้างความคิดและทักษะให้กับเด็กคิดเป็นคิดอย่างสร้างสรรค์แล้วก็กล้าตัดสินใจคิดในเชิงคำนวณให้ได้เราจึงผลักดันเรื่องนี้ที่จะให้มีการสอนอันปลั๊กโค้ดดิ้งในชั้นประถมศึกษา”