“มูลนิธิอมตะ” ประกาศผลนักเขียนอมตะประจำปี 62 ชู กฤษณา อโศกสิน ผู้ทรงคุณค่าสร้างสรรค์วรรณศิลป์

16821570552721677นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ ( AMATA FOUNDATION )  เปิดเผยว่า ในวันนี้ (8 ต.ค.) ได้จัดงาน “ประกาศผลรางวัลนักเขียนอมตะ ประจำปี 2562” โดยในปีนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวรรณกรรมจำนวน 7 ท่าน ได้พิจารณาและตัดสินให้ นางสุกัญญา ชลศึกษ์  ในนามปากกา กฤษณา อโศกสิน, กัญญ์ชลา, สไบเมือง และสุปปวาสา  ให้เป็น  “นักเขียนอมตะ” ประจำปี 2562 ด้วยผลงานการประพันธ์นวนิยายที่ได้รับความนิยม และถูกนำไปผลิตเป็นบทละครเป็นจำนวนมาก ด้วยการทุ่มเทชีวิตเพื่องานวรรณกรรม และยังเป็นต้นแบบให้กับนักเขียนต่อ ๆ มาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณกรรม ให้ผลิตผลงานต่อไป

1570552703635ทั้งนี้ มูลนิธิจะจัดงานมอบรางวัลนักเขียนอมตะขึ้น ในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ และได้รับเกียรติจาก นาย อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล 1,000,000 บาทพร้อมโล่รางวัล ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8  เพื่อเป็นกำลังให้นักเขียน และเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของงานวรรณกรรมที่ถือว่า เป็นงานศิลป์อีกแขนงหนึ่งอันทรงคุณค่าและสะท้อนเรื่องราวทางศิลปะ-วัฒนธรรมของประเทศได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยในอนาคตด้วย  ดังนั้น การส่งเสริมให้เกิดงานเขียนในหลากหลายแขนงจึงเป็นเรื่องที่มูลนิธิ ให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนรุ่นเก่า หรือนักเขียนรุ่นใหม่ จึงถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และยังเป็นการกระตุ้นให้คนไทยรักการอ่านมากขึ้น ซึ่งจะนำพาประเทศไทยให้พัฒนาเติบโตอย่างมั่นคงมากขึ้น

 นักเขียนที่ได้รับรางวัล นักเขียนอมตะ ที่ผ่านมาจำนวน 8 ท่าน ประกอบไปด้วย
  1. นายศักดิชัย บำรุงพงศ์ หรือนามปากกา “เสนีย์ เสาวพงศ์” (เสียชีวิตแล้ว)
  2. นายโรจน์ งามแม้น หรือนามปากกา “เปลว สีเงิน”
  3. นายโกวิท เอนกชัย หรือนามปากกา “เขมานันทะ” (เสียชีวิตแล้ว)
  4. นายสมบัติ พลายน้อย หรือนามปากกา “ส.พลายน้อย”
  5. พระไพศาล วิสาโล
  6. นายคำสิงห์ ศรีนอก หรือนามปากกา “ลาว คำหอม”
  7. นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ หรือนามปากกา “พนมเทียน”
  8. นายอาจินต์ ปัญจพรรค์ หรือนามปากกา “จินตเทพ” (เสียชีวิตแล้ว)

1570552695265_resize_39

นางสุกัญญา ชลศึกษ์ หรือ กฤษณา อโศกสิน รับรางวัล “นักเขียนอมตะ ประจำปี 2562”

มูลนิธิอมตะมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมบุคคลที่ทำงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้สร้างคุณค่าผ่านงานประพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจึงได้พิจารณา จัดตั้งรางวัล นักเขียนอมตะ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติประวัตินักเขียนไทย ที่มีความสามารถ ให้ปรากฏและเป็นกำลังใจแก่นักเขียนไทย ผู้อุทิศตนทุ่มเท สร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณค่า ควรแก่การนำผลงานเผยแพร่สู่สากล ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ ที่เปี่ยมด้วยคุณค่า มาตรฐาน และคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ อิสระ ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้กำหนดเงินรางวัล 1,000,000 บาท (หนื่งล้านบาทถ้วน) และโล่รางวัลเพื่อมอบให้แก่นักเขียนที่ได้รับการประกาศให้เป็น นักเขียนอมตะ ในแต่ละปี