” ธรรมนัส” ลุย มอบใบอนุญาตทำกินที่ดินส.ป.ก. 4-01 จ.แพร่​ ย้ำลุยยึดคืนที่ดินแปลงใหญ่จากนายทุนที่หมดสัมปทานแล้ว​ ให้เกษตรกรทำกินและมีอาชีพยั่งยืน

 

วันที่ 4 ตุลาคม 62 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ ไปที่หอประชุมอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน​ และนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด  ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก   จากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส  ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน หรือ  ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรจำนวน 187 ราย รวม 224 แปลง

1570237472381

1570237491009ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า การจัดสรรที่ดินของ ส.ป.ก. เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฎิรูปที่ดิน เพื่อแก้ปัญหาให้เก่เกษตรกร ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะมีการช่วยเหลือพัฒนาอาชีพ และปัจจัยการผลิตให้สามารถผลิตและมีรายได้มากขึ้นอย่างยั่งยืน

“ในโอกาสต่อไป​ เราจะยึดคืนที่ดินแปลงใหญ่จากนายทุนที่หมดสัมปทานแล้วมาให้เกษตรกร​ ได้ทำกินและนอกจากให้ที่ดินทำกินแล้ว​ ยังจะมอบอาชีพ​  ทั้งปลูกพืข​ เลี้ยงสัตว์​ โดยเน้นเกษตรอินทรีย์​ และยังจะมอบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน  เมื่อเกษตรกร มีที่ดินทำกิน​ ก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้​ กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืน “รมช. เกษตรฯ​ ธรรมนัส​ พรหมเผ่า​ กล่าว

1570237509201

นอกจากนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พร้อมคณะยังเดินทางไปที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ป่าจอก ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยได้พบกับหมอดินอาสา พร้อมมอบแหล่งน้ำจำนวน 2 โครงการ  มอบบัตรดินดี มอบเมล็ดพันธุ์ปอเทือง แก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ก่อนจะพบปะและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรเพื่อนำไปพิจาณาแก้ไขต่อไป