พระราชทานเพลิงศพ ร้อยเอก ตฤณ อัมระนันท์ นักบิน ท.4/หัวหน้า

วันที่ 29 กันยายน 2562 ที่ วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

S__14245908

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ร้อยเอก ตฤณ อัมระนันท์ นักบิน ท.4/หัวหน้า

โดยมี ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติร่วมงานพร้อมข้าราชการในสังกัด