สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สสว. ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม หลังพา 67 ผู้ประกอบการไทยบินไปร่วมกิจกรรมแสดงสินค้า และเจรจาธุรกิจ ในงาน “THAI EXPO : SME ONE FEST in Bahrain 2019”

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สสว. ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม