ร.อ.ธรรมนัส เร่งเยียวยาครอบครัวสองนักบินฝนหลวง ครูฝึกบินได้รับบำเหน็จ เงินกองทุนฝนหลวง สวัสดิการ 2.4 ล้าน หาริอนายกฯ เลื่อนยศ ให้ 2 ลูกชายครูนักบิน ส่วนนักบินฝึกหัด 1.6 ล้าน 

1569456939460ร.อ.ธรรมนัส เร่งเยียวยาครอบครัวสองนักบินฝนหลวง ครูฝึกบินได้รับบำเหน็จ เงินกองทุนฝนหลวง สวัสดิการ 2.4 ล้าน หาริอนายกฯ เลื่อนยศ ให้ 2 ลูกชายครูนักบิน ส่วนนักบินฝึกหัด 1.6 ล้าน เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 62 ที่วัดโสมนัส ศาลา10 ตั้งบำเพ็ญกุศล ศพ ร.อ.ตฤณ อัมระนันท์ นักบินครูฝึกบินฝนหลวง ที่เสียชีวิตภารกิจฝึกบิน พร้อมด้วย นายสุขสันต์ จงเสถียรธรรม นักบินฝึกหัดเสียชีวิต ในอุบัติเหตุเครื่องบินตก ที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ มาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พร้อมด้วยนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า ส่วนแม่ของ ร.อ.ตฤณ อยู่ในอาการร้องไห้ตลอดเวลาสีหน้าเศร้าเป็นที่สุด และมีนักบิน เจ้าหน้าที่กรมฝนหลวง มาร่วมไว้อาลัยจำนวนมาก1569457029765ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า “ให้นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวฯ เร่งดำเนินการเบิกบำเหน็จทุกอย่างจ่ายกับให้สองครอบครัวอย่าให้ล่าช้า ทั้งนี้เงินกองทุนกรมฝนหลวง ที่อธิบดีกรมฝนหลวงฯ สามารถเบิกได้ทันที จะมอบให้ครอบครัวได้เลยวันนี้ ทั้งนี้ตนจะไปเรียนกับนายกรัฐมนตรี ในฐานะ รมว.กลาโหม ให้หาแนวทางพิจารณาเลื่อนยศในระดับอัตราที่สูงขึ้นให้กับลูกชายสองคน ของ ร.อ.ตฤณ ที่รับราชการในกองทัพบก ยศสิบตรี เนื่องจากเป็นกำลังหลักของครอบครัว แทน ร.อ.ตฤณ อัมระนันท์สิทธิสำหรับตกทอดทายาท ร.อ.ตฤน อัมระนันท์ ครูฝึกบิน สิทธิที่จะได้รับในการเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการ ประกอบด้วย สิทธิที่จะได้รับบำเหน็จตกทอดสำหรับทายาท1,882,520บาท เงินค่าช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ) 222,930 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ (สงเคราะห์)100,000 บาท กองทุนฝนหลวง 100,000 บาท กองทุนสวัสดิการกรม 5,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,410,450 บาท

ยังไม่รวมในส่วนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำส่วนราชการ กสจ.

สำหรับนายสุขสันต์ จงเสถียรธรรม นักบินฝึกหัด สิทธิที่จะได้รับจากกองทุนทดแทนจากการประสบอันตราย 1,680,000 บาท และค่าทำศพ 33,000 บาท เงินจากกองทุนฝนหลวง 100,000 บาท เงินจากกองทุนสวัสดิการกรม 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,818,000 บาท

ทั้งนี้ศพของนายสุขสันต์ จะประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์วันพรุ่งนี้