บริษัท พิบูลย์ชัย น้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ร่วมงาน “รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ” กับ อย. โดยคุณสุรพร ภาษาประเทศ กรรมการบริหารรับมอบประกาศนียบัตร จากนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Untitled1.pngบริษัท พิบูลย์ชัย น้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ร่วมงาน “รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ” กับ อย. โดยคุณสุรพร ภาษาประเทศ กรรมการบริหารรับมอบประกาศนียบัตร จากนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ประกอบการ ที่ตระหนักถึงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค โดยมีผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาล สูตรลดเกลือโซเดียม น้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาล  รวมถึงการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ การไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่ใส่ผงชูรส ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการผลิตของแม่ประนอมตลอด 60 ปีที่ผ่านมาUntitled

สัมภาษณ์ : คุณสุรพร ภาษาประเทศ กรรมการบริหาร

“ผลิตภัณฑ์แม่ประนอม มีความภูมิใจที่ได้เข้าร่วมในโครงการร่วมลดโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ซึ่งแม่ประนอม ใส่ใจในเรื่องคุณภาพมาตรฐานการผลิต และคำนึงสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคเป็นเรื่องสำคัญ  เพื่อคงชื่อเสียงผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอม ที่ลูกค้าไว้วางใจมาโดยตลอดมากว่า60ปี”