I Biz News Media

ธุรกิจต้องเดินไปข้างหน้า ความจริง รวดเร็ว ชัดเจนและถูกต้อง

Archive for ‘กันยายน 10th, 2019’

กสทช-สุรินทร์_03สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์
กสทช-สุรินทร์_02โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี เอกภาพ สุหร่าย รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมฯ

กสทช-สุรินทร์_01พร้อมด้วย นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการสำนัก รท. เป็นผู้กล่าวรายงาน และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บริบทกิจการโทรคมนาคมไทยและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ให้แก่ผู้นำเครือข่ายระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนกว่า 300 คน

ซึ่งการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในพื้นที่และชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โฆษณา
ใส่ความเห็น

กอบชัย-สังสิทธิสวัสดิ์.jpg

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหารบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เตรียมแถลงความสำเร็จพร้อมมอบเงินทุนการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ กิจกรรมแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (Angel Fund  for Startup) กิจกรรมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้ โดยได้ดำเนินกิจกรรมมาแล้วร่วม 4 ปี อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 51 ทีม และกิจกรรมครั้งนี้ยังได้คัดเลือก Success Case มาจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย เพื่อมอบเงินทุนและประกาศนียบัตร ใน วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

 

————————————————–

ใส่ความเห็น