เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานแสดงสินค้า ปริ้นท์เทคและจักรปักสัญจร ครั้งที่ 5  จังหวัด เชียงใหม่ (The 5th PrintTech & Embroidery Son-Jon 2019 @Chaing Mai)

2186821867 เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานแสดงสินค้า ปริ้นท์เทคและจักรปักสัญจร ครั้งที่ 5  จังหวัด เชียงใหม่ (The 5th PrintTech & Embroidery Son-Jon 2019 @Chaing Mai) โดย รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นายมนัส ขันใส เป็นประธานในพิธี  มีนายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายยงยุทธ ชอบทำดี รองประธานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นาง ธนพันธ์ ศิริโยพันธุ์ นายกสมาคมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ และผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์ นายบรรพต แซ่หว่อง กก.ผจก. บ.ไฮบริดซับลิเมชั่น จำกัด นายจรญพันธุ์ ศิริเวชฎารักษ์ กก.ผจก. บ. บีพีเอส กรุงเทพ จำกัด ร่วมงาน โดยนางสาวมินท์ธิตา นิธิกรกุลนันทน์ กก.ผจก.บ.วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด ออร์แกไนซ์เซอร์ ให้การต้อนรับ

368139

โดยมีคุณ มนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  “การจัดงานแสดงสินค้าในครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ทั้งหมด 50 บริษัท ซึ่งเป็นจำนวน 100 คูหา เต็มพื้นที่ ฮอลล์ 1-3 ของ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว มีทั้งผู้ประกอบการจาก กรุงเทพมหานคร และผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงกลุ่ม OTOP มาร่วมโชว์แสดงสินค้าในที่นี้ด้วย  368512.jpg 21865 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจมีการขยายตัวไม่ว่าจะเป็นทางด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร และด้านการอุตสาหกรรม ที่เพิ่มขึ้นและเป็นจุดศูนย์การส่งออก ของภาคเหนือ สู่ประเทศเพื่อนบ้าน อาธิ ประเทศลาว และประเทศพม่า และทั้งยัง มีความพร้อมทั้งทางด้านการขนส่ง การศึกษา อีกด้วย     ในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนนั้นได้มีการสนับสนุน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของการสร้างมูลค่าเพิ่มนวัตกรรมการสร้างสรรค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการตลาดมาโดยตลอด และยังได้ให้การส่งเสริมผู้ประกอบการในการขยายตลาดสินค้าและบริการ เน้นการพัฒนาขีดความสามารในการแข่งขัน ซึ่งงานแสดงสินค้า ปริ้นท์เทค และจักรปัก สัญจร ครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ ถือเป็นงานแสดงสินค้าที่สำคัญ และได้เล็งเห็นศักยภาพ และโอกาสในการช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารเติบโต และต่อยอดธุรกิจของตนได้ “ท่านประธานกล่าว

368138คุณธนพันธ์ ศิริโยธิพันธุ์ นายกสมาคมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ กล่าวว่า “รู้สึกยินดี เป็นอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณทีมงาน วันทูวัน ครีเอชั่น ออร์แกไนท์เซอร์หลัก ในการจัดงาน ปริ้นท์เทค และจักรปัก สัญจร ครั้งที่ 5 ที่นำผู้ประกอบการจากกรุงเทพมหานคร มาร่วมจัดงานแสดง ณ จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ และ ทางสมาคมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ ได้เล็งเห็นการเติบโตของธุรกิจงานพิมพ์ และงานบรรจุภัณฑ์ ที่เพิ่มขึ้น ถือว่างานนี้ได้รวบรวมกลุ่มธุรกิจเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ มาจัดแสดง และเป็นโอกาสที่ดีของคนที่สนใจสร้างธุรกิจของตัวเอง หรือผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่มีธุรกิจอยู่แล้วแต่อยากที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจของตัวเองมากยิ่งขึ้น และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มากขึ้น”

368137คุณมินท์ธิตา นิธิกรกุลนันทน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด ออร์แกนไนซ์เซอร์ จับมือร่วมกับ สมาคมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และหอการค้าจังหวัด เชียงใหม่  จัดงานแสดงสินค้า ปริ้นท์เทคและจักรปักสัญจร ครั้งที่ 5  จังหวัด เชียงใหม่ (The 5th PrintTech & Embroidery Son-Jon 2019 @Chaing Mai) เป็นการนำผู้ประกอบการ บริษัท ชั้นนำจากทาง กรุงเทพฯ ไปจัดแสดงสินค้าแบบยิ่งใหญ่

368143   งานแสดงสินค้า ปริ้นท์เทคและจักรปักสัญจร ครั้งที่ 5  จังหวัด เชียงใหม่ (The 5th PrintTech & Embroidery Son-Jon 2019 @Chaing Mai)  โดยมี  4 กลุ่มอุตสาหกรรม หลักมารวมตัวกัน ได้แก่งาน

368506

  1. ด้านงานพิมพ์ เป็นงานด้านธุรกิจด้านงานพิมพ์ อาทิ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท, เครื่องพิมพ์ดิจิตอล, เครื่องพิมพ์มัลติฟังค์ชั่น, เครื่องถ่ายเอกสารสี ธุรกิจบริการงานป้ายโฆษณา อุปกรณ์ก่อน-หลังการพิมพ์ เป็นต้น
  2. ด้านแอลอีดี เป็นงานธุรกิจด้านหลอดไฟแอลอีดี อาทิ ตู้ไฟ, ป้ายกล่องไฟสำเร็จรูป, เมนูบอร์ด, กรอบป้ายกระจายแสง, งานตกแต่ง และวัสดุอุปกรณ์ป้ายไฟ เป็นต้น
  3. ด้านจักรปัก พิมพ์สกรีน และสิ่งทอ เป็นธุรกิจของ กลุ่มเครื่องจักรสำหรับเสื้อผ้าสิ่งทอ อาทิ จักรปัก, พิมพ์สกรีน, เครื่องพิมพ์สกรีน, เครื่องทรานเฟอร์, สีสกรีน และอุปกรณ์งานปัก เป็นต้น
  4. ด้านงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เป็นธุรกิจงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ อาทิ งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์, เครื่องพิมพ์บนกล่อง, เครื่องพิมพ์ฉลากสินค้า, เลเบล, เครื่องพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ และสินค้าพรีเมี่ยม เป็นต้น                2186921866

368507
ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนา ความรู้ และWorkshop จากบริษัทชั้นนำที่จะนำ

  1. สมาคมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ จัดกิจกรรม เสวนาในหัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ยุค 4.0 โตได้ยังไง โดยกูรูที่ให้ความรู้คือ คุณธนพันธ์ ศิริโยธิพันธ์ ท่านนายกสมาคมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ จากโรงพิมพ์ นันทพันธ์
  2. การสอนประกอบตู้ไฟสำเร็จรูป คอมโพสิต และการสอน Neonflex” จากบริษัท ติวานนท์ ปริ้นท์เซ็นเตอร์ จำกัด โดยวิทยากร คุณเพชร ทิมทอง และคุณอุดม คอมประสิทธิ์
  3. เทคโนโลยีอิงค์เจ็ทยูวี ดีจริงเหรอ จากบริษัท ซุปเปอร์ริเออร์ อิงค์เจ็ท จำกัด โดยวิทยากร คุณพงศกร บุญใส

    368505และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย รวมไปถึงโปรโมชั่นพิเศษสุดจากผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้ โดยทั้งหมดนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562   ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ฮอลล์ 1-3 ตั้งแต่ 09.00-17.00 น.                                         จัดงานโดยทีมงานบริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด