“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ขอนแก่น ตรวจเยี่ยม อ.ต.ก. พร้อมดูแหล่งน้ำชุมชนและพบปะชาวบ้านป่าสังข์

_ABB7687.jpg

จากภารกิจที่ ร.อ. ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายคำสั่งจากพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และเยี่ยม ตลอดจนช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย จาก พายุโพดุล จ.ขอนแก่น และ จ.มหาสารคาม  ที่ผ่านมา

_ABB7393

ในวันที่ 2 ก.ย. 62  ร.อ. ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ให้ อ.ต.ก. ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการค้าขายผลผลิตในพื้นที่ หรือค้าส่ง และช่วยเหลือความเดือดร้อนหลังน้ำลด

_ABB7363

โดยมีนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อมดำเนินการตามนโยบาย ให้ อ.ต.ก. เป็นแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยใช้แนวทางขยายตลาด อ.ต.ก. ไปทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด และการขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการผลิต โดยสำรวจความต้องการของตลาด กำหนดปริมาณการรับซื้อ และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น จากนั้น รมช.ธรรมนัส พร้อม คณะ ได้เดินไปยังด้านหลังของสำนักงาน อ.ต.ก. ขอนแก่น เพื่อเยี่ยมชม โกดังเก็บปุ๋ย ที่เตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกด้าน

_ABB7439

และ รมช.ธรรมนัส พร้อมคณะได้เดินทางไป บ้านป่าสังข์ ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่มีปัญหาการขาดน้ำ   โดย รมช.ธรรมนัสและคณะ ได้นั่งรถอีแต๊กตากฝน ในขณะที่ฝนตกลงมา ก็ลงดู พื้นที่กักเก็บน้ำตัวอย่างของชาวบ้าน ซึ่งทางรัฐบาลมีนโยบายจะขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำตลอดจนคูคลองทั้งหมดให้เก็บน้ำได้มากขึ้น  รมช.ธรรมนัส กล่าวว่า  ในอนาคตในพื้นที่นี้จะมีโรงผลิตไฟฟ้าและจะใช้หญ้าเนเปียเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และทาง รมช.ธรรมนัส จะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกหญ้าเนเปียเพื่อส่งขายให้กับโรงไฟฟ้าโดยตรง  ซึ่งชาวบ้านจะได้มีอาชีพใหม่มั่นคงยิ่งขึ้น

จากนั้น รมช.ธรรมนัส  พรหมเผ่า พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ของนายปิยะ ผางโคกสูง บ้านป่าสังข์ ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จจากการใช้แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จากกรมพัฒนาที่ดิน และ พบปะประชาชนในพื้นที่ และเป็นประธานมอบแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 บ่อ และปีงบประมาณ 2562 จำนวน 13 บ่อ

_ABB7677

_ABB7671

นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบบัตรดินดี ซึ่งเป็นบัตรที่กรมพัฒนาที่ดินมอบให้กับเกษตรกรเฉพาะราย ที่ได้รับการตรวจสุขภาพดินและคำแนะนำจัดการดินจากเจ้าหน้าที่แล้ว และเกษตรกรจะได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรนำไปพัฒนาที่ดินของตนเองให้ดินดีและอุดมสมบูรณ์ขึ้นต่อไป ทั้งนี้โดยมีนางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และตัวแทนชาวบ้านจาก 8 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดอนช้าง ร่วมให้การต้อนรับ   หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ร.อ. ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เดินทางต่อไปสนามบินขอนแก่น เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ และเตรียมตัวเข้าทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายต่อไป