“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ขอนแก่น ตรวจเยี่ยม อ.ต.ก. พร้อมดูแหล่งน้ำชุมชนและพบปะชาวบ้านป่าสังข์

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ขอนแก่น ตรวจเยี่ยม อ.ต.ก. พร้อมดูแหล่งน้ำชุมชนและพบปะชาวบ้านป่าสังข์