“ปั่นปันรัก พักเมืองรอง” เมืองอุดร เย็นชุ่มฉ่ำกลางสายฝน นักปั่นทั่วไทยประทับใจสุดๆ

S__20578384

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี

S__20578385ณ จุดปล่อยขบวนนักปั่นจักรยานท่องเที่ยว “ปั่นปันรัก พักเมืองรอง” นายพูลผล แพทอง ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

S__20578378
นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

S__20578380
นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

S__20578370
นายสมชาย เกษมทวีศักดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายสมชาย เกษมทวีศักดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บรรยากาศก่อนเริ่มงานมีฝนตกโปรยปรายก่อนเริ่มกิจกรรม ทำให้บรรยากาศหลังฝนตกเย็นสบาย โดยใช้จุดสตาร์ทและจุด Finish ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ ทะเลสาบกลางใจเมืองอุดรธานี
S__20578373S__20578372นักปั่นแวะพักจุดท่องเที่ยวจุดที่ 1 ที่วัดป่าบ้านตาด หรือชื่อที่เป็นทางการว่า วัดเกษรศีลคุณ ที่เคยเป็นที่พำนักของพระอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ชมอาคารพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงตามหาบัว สถานที่แห่งนี้สร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และเป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมะ คำสอน ของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน เป็นอนุสรณ์สถานที่เก็บรวบรวมประวัติ หนังสือ คำสอน รวมทั้งเครื่องอัฐบริขารของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นเครื่องเตือนใจให้รำลึกถึงคุณูปการของท่านทั้งในทางโลกและทางธรรม ถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและทำความดีเพื่อพุทธศาสนาและประเทศชาติต่อไป

69088245_338664360347433_5751765880056840192_n68765705_338660080347861_6939447310904459264_n

หลังจากนั้นปั่นไปแวะจุดท่องเที่ยวจุดที่ 2 คือ เมืองเก่าบริเวณ สถานีรถไฟอุดรธานี พักถ่ายรูปเป็นที่ระลึกรำลึกความหลังและความสวยงามของสถานีรถไฟแห่งประวัติศาสตร์สายตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีรถไฟเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5 ของจังหวัดอุดรธานี ที่ตัวอาคารใหม่สร้างขึ้นได้รับความเมตตาจากหลวงตามหาบัว ในการบริจาคเงินสร้างตัวอาคาร โดยสถานีรถไฟตั้งอยู่ระหว่างสองตลาดกลางคืนขนาดใหญ่คือ ยูดีบาซ่า และ ตลาดปรีชา บริการับส่งรายวันไปยังสถานีปลายทางอันได้แก่ กรุงเทพฯ หนองคาย ขอนแก่น นครราชสีมา สระบุรี และอยุธยา เป็นต้น จากนั้นนักปั่นปั่นจักรยานกลับมาที่จุด Finish บริเวณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี รวมระยะทาง 38 กิโลเมตร ซึ่งตลอดสองข้างทางจะได้สัมผัสวิถีชุมชน ปั่นชมธรรมชาติ สัมผัสรอยยิ้มและความเป็นกันเองของคนในพื้นที่
S__20578381นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการร่วมกันจัดงานครั้งนี้ว่า “เป็นการช่วยขานรับนโยบายของทางรัฐบาลและของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของไทย เพราะว่าอุดรธานีก็เป็นหนึ่งในเมืองรองซึ่งมีสถิติการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก เท่าที่ทราบในปี 61 มีนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากนครศรีธรรมราช ในปี 61 เท่าที่จำได้มีนักท่องเที่ยวจำนวน 37.000,000 คน และในปี 62 คาดหมายว่าน่าจะถึง 40,000,000 คน ยอดรายได้ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดอุดรมากกว่า 8,000,000,000 บาท เพราะฉะนั้นกิจกรรมของเราถึงจะเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่เชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยว

ที่สำคัญคือเราอยากจะให้ข่าวการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถูกส่งไปยังประเทศจีน เพราะว่านักท่องเที่ยวจีนที่ผ่านมาทราบว่าในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากจีนมาเที่ยวประเทศไทยกว่า 10 ล้านคน ถ้าเขาได้เห็นข่าวสารจากจังหวัดอุดรก็น่าจะมีผลในการดึงดูดให้ชาวจีนมาเที่ยวที่จังหวัดอุดรเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ” นายชัยวัฒน์ กล่าว
S__20578374นายพูลผล แพทอง ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ได้กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้ว่า “วัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนองนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการประชาสัมพันธ์เมืองรอง ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเที่ยวเมืองรองเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างประสบการณ์ความประทับใจในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแบบยั่งยืน การปั่นจักรยานนอกจากจะเป็นกีฬาและการออกกำลังกายที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแล้ว การมาร่วมปั่นจักรยานในโครงการนี้จะได้สัมผัสวิถีชุมชน ชมธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น สัมผัสรอยยิ้มและความเป็นกันเองของคนในพื้นที่ นอกจากนี้นักปั่นทุกท่านยังได้มีส่วนร่วมกัน สร้างประโยชน์ให้ชุมชน โดยการนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ชุมชน ผู้ด้อยโอกาส ถือว่าเป็นการทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน ในแบบ Traveling Exprerience และ CSR เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบ Sport Tourism

สำหรับกิจกรรมที่ “ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว” ได้ร่วมครั้งนี้คือเรื่องของ “นักปั่นขึ้นกล้อง” ซึ่งกรรมการของชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวทุกคนเป็นกรรมการตัดสิน สำหรับนักปั่นขึ้นกล้องประจำปีจะมีเงินรางวัลมูลค่าถึง 100,000 บาท จาก HAHA RICH โดยจะทำการสุ่มจับฉลากในจังหวัดสุดท้ายของปี แล้วในแต่ละสนามก็จะมีรางวัลประจำสนามด้วยครับ”
S__20578377ขณะที่ นายสมชาย เกษมทวีศักดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมในภาคเอกชน กล่าวว่า “มีความยินดีที่ได้เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมดีๆ “ปั่นปันรัก พักเมืองรอง” นี้ ซึ่งสนามนี้ก็เป็นสนามที่ 6 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้เกิดความสนใจในเรื่องของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีสถานที่ที่น่าศึกษาและน่าสนใจ ซึ่งเป็นพันธกิจที่วิริยะฯ เองก็มีนโยบายในการส่งเสริมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ด้านนี้
S__20578383วิริยะประกันภัยนอกจากสนับสนุนในเรื่องของการแข่งขันแล้ว ยังมอบในเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักปั่นในกิจกรรมนี้ทุกท่าน โดยมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ทุนประกัน 100,000 บาท ให้นักปั่นทุกท่านอีกด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักปั่นทุกท่านจะได้พบได้เจอสิ่งดีๆ ของจังหวัดอุดรธานีและมีความสุขในการปั่นในกิจกรรมครั้งนี้ครับ”

81A76844-C26A-422B-BCD6-E28F551BC3C9หลังจากนักปั่นฯ ได้ปั่นเข้าสู่จุด Finish ทะเลสาบใจกลางเมืองอุดรฯ แล้ว ได้ร่วมประทานอาหารและประทับตราสนามพาสปอร์ต “ปั่นปันรัก พักเมืองรอง” เพื่อเก็บสถิติในโครงการ นักปั่นขึ้นกล้อง พิชิตเงินรางวัล 100,000 บาท โดยจะมีการมอบรางวัลนักปั่นขึ้นกล้องให้กับผู้ที่ลงทะเบียนและมีประสบการณ์ปั่นได้มากที่สุด ภายใน 10 จังหวัด ซึ่งทางสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน และชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว จะเป็นกรรมการตัดสิน ทำการสุ่มจับฉลากในสนามสุดท้ายของปีในเดือนธันวาคม 2562 นี้

 

โดยสนามนี้ คุณอรวรรณ เหม่นแหลม กรรมการบริหารชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว มอบรางวัล นักปั่นขึ้นกล้องชาย ให้แก่ คุณนพดล มานะพิมพ์ และ คุณยงยุทธ ผู้พัฒน์ กรรมการบริหารชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว มอบรางวัล นักปั่นขึ้นกล้องหญิง ให้แก่ คุณโชติกา มุทธามรกต ทั้งสองท่านคือผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินให้เป็นนักปั่นขึ้นกล้อง ประจำสนามที่ 6 จังหวัดอุดรธานี

S__20578385

รวมทั้ง คุณพูลผล แพทอง ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักเมืองรอง” ให้ทุนการศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จำนวน 10,000.- (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมี นายธนศักดิ์ วงษ์เสียงดัง และ เด็กชาย จิรัฐติกุล ศิริสุวรรณเวช รับมอบ ด้วยการประสานงานจาก ผู้ประกาศข่าว รายการ “เช้านี้ที่อุดรธานี” ดำเนินรายการโดย คุณรัชนีย์ ไชยวาส และ คุณปานิชาต์ สีมาวุธ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด” จังหวัดอุดรธานี ระบบ Fm105.75Mhz และ ระบบ Am774Khz สังกัดกองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5806DE4D-D1B9-43E9-9115-BFE838ABAC4Dพร้อมร่วมกิจกรรม Lucky Draw ครั้งนี้แจกรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุดรธานี อีก 4 รางวัล จากสายการบินนกแอร์ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายจากผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำหรับกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักเมืองรอง” สนามอุดรธานี ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, วิริยะประกันภัย, ขนมปังเลอแปง, โตโยต้า, สายการบินนกแอร์, เกลิน คอลลา พลัส คิวเท็น (Kaelyn Colla plus Q10), น้ำผลไม้ดอยคำ
6AA3DD0D-38F4-4B2E-8066-59B3F504E1CD

สำหรับการจัดกิจกรรม “ปันปันรัก พักเมืองรอง” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของประเทศไทย และเพื่อให้นักปั่นจะได้รับประสบการณ์ Traveling / Experience / CSR ในรูปแบบ Sport Tourism ถือเป็นสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทั้งทางไลฟ์สไตล์และทางเศรษฐกิจอีกด้วย สำหรับสนามต่อไปคือ จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 22 กันยายน 2562 นักปั่นท่านใดที่สนใจ ให้ติดตามและสมัครได้ที่ เฟสบุค PageFacebook ปั่นปันรัก พักเมืองรอง เพจเดียวเท่านั้น