กษ.ชวนทุกภาคส่วนปลูกป่าฟื้นฟูต้นน้ำยม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ประสานทุกภาคส่วนเดินหน้าโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม   หวังอนุรักษ์ฟื้นฟูให้อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

24989 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก​ ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายหมายให้ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จังหวัดพะเยา พรรคพลังประชารัฐ และในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​  เป็นประธานแถลงข่าวโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม ภายใต้กิจกรรมปลูกป่าจากความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ  กรมป่าไม้ / สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช/ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) /  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย​ หรือ​ กฟผ. / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.และชมรมคอลัมน์นิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย

โดยมีวัตุประสงค์เพื่อร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่ป่า 55% ภายในปี 2580 ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล อีกทั้ง ยังเป็นผลสำเร็จที่ต่อยอดจากการปลูกป่าต้นน้ำยม เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา ได้สร้างความตื่นตัวให้กับทุกภาคส่วน เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาป่าต้นน้ำลำธารไว้ให้คนรุ่นหลัง โครงการนี้จึงได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 14-15 กันยายนนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 300 ไร่ ณ ห้วยดงดำ ตำบลนาปรัง อำเภอปง ยังหวัดพะเยา

ทั้งนี้​ นับเป็นปีที่ 4 ในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของแม่น้ำยม เพื่อทุกภาคส่วนของสังคมจะได้ช่วยกันดูแล ฟื้นฟู ให้ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง