กษ.ชวนทุกภาคส่วนปลูกป่าฟื้นฟูต้นน้ำยม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ประสานทุกภาคส่วนเดินหน้าโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม   หวังอนุรักษ์ฟื้นฟูให้อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก​ … อ่านเพิ่มเติม กษ.ชวนทุกภาคส่วนปลูกป่าฟื้นฟูต้นน้ำยม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ประสานทุกภาคส่วนเดินหน้าโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม   หวังอนุรักษ์ฟื้นฟูให้อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

วันทูวัน ครีเอชั่น ร่วมกับ สมาคมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และหอการค้าจังหวัด เชียงใหม่  จัดงานแสดงสินค้า ปริ้นท์เทคและจักรปักสัญจร ครั้งที่ 5  จังหวัด เชียงใหม่ 7 – 8 กันยายน 2562   ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

วันทูวัน ครีเอชั่น ร่วมกับ สมาคมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และหอการค้าจังหวัด เชียงใหม่  จัดงานแสดงสินค้า ปริ้นท์เทคและจักรปักสัญจร ครั้งที่ 5  จังหวัด เชียงใหม่ 7 – 8 กันยายน 2562   ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

“กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม” จัดงาน “The S-curve Exponential Showcase 2562” งานสัมมนาสรุปโครงการและมอบเกียรติบัตร เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้าน Branding และการใช้ Social Media เพื่อการสร้างแบรนด์ คาดการณ์ยอดขายเพิ่มขึ้นต่อปีกว่า 445 ล้านบาทอย่างแน่นอน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ก … อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม” จัดงาน “The S-curve Exponential Showcase 2562” งานสัมมนาสรุปโครงการและมอบเกียรติบัตร เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้าน Branding และการใช้ Social Media เพื่อการสร้างแบรนด์ คาดการณ์ยอดขายเพิ่มขึ้นต่อปีกว่า 445 ล้านบาทอย่างแน่นอน

KTBGS จัด CSR มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก

KTBGS จัด CSR มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก

หมวดหมู่:CSR