คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท อะเมริ – เอเชีย เมด จำกัด ร่วมลงนามข้อตกลง สนับสนุนทุนวิจัย 朱拉隆功大學醫學院與AMERI-ASIA MED有限公司簽署合作備忘錄 時間與地點:

S__27435174วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 16.45 น. ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

S__27435175.jpg
ศ.นพ.สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Mr.Sergei Mileidievich Millian บริษัท อะเมริ – เอเชีย เมด จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนทุนวิจัย ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท อะเมริ – เอเชีย เมด จำกัด โดยมี รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา และ คณาจารย์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมพิธี
ที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนทุนวิจัย
เนื่องจากบริษัท อะเมริ- เอเชีย เมด จำกัด มีความสนใจเรื่องการรักษามะเร็งและมีแผนที่จะสร้างโรงพยาบาลรักษามะเร็งที่ทันสมัยในประเทศไทย จึงเห็นว่าการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทยและประชากรโลก โดยจะวิจัยจากสมุนไพรไทย ทั้งสองฝ่ายจึงมีความประสงค์ที่จะวิจัยร่วมกัน.

朱拉隆功大學醫學院與AMERI-ASIA MED有限公司簽署合作備忘錄
時間與地點:2019年8月19日,時間:16.45朱拉隆功大學醫學院宿舍及教師發展樓25層。
朱拉隆功大學醫學院院長蘇替鵬瓦查拉森圖教授和AMERI-ASIA MED有限公司代表Sergei Mileidievich Millian先生參加簽署合作備忘錄儀式,並由管理部副院長佈拉尼嘎加納塔瓦副教授,研究部副院長窩拉薩克超樂薩克教授,麻醉學部部長宋拉加路拉薩納納以及醫學院教師一起參加。