รมช.เกษตรและสหกรณ์ “ธรรมนัส พรหมเผ่า”สั่งช่วยเหลือด่วน น้ำป่าหลากท่วมไร่นาชาวบ้าน อ.เวียงสา จ.น่าน

454383

วันนี้ (17 สิงหาคม 2562) เวลาประมาณ 13.00 น. ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าตรวจสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ในลำน้ำแม่สาคร บริเวณ ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งได้เริ่มเข้าท่วมเทือกสวนไร่นาของเกษตรกรบางส่วน ทั้งนี้ ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้าช่วยเหลือชาวนาและเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายและรายงานให้ทราบโดยด่วน จากนั้น ยังได้เดินทางไปพบปะประชาชนและรับฟังปัญหาเกษตรกร ผู้ปลูกยางพารา ข้าวโพด และกลุ่มสุราพื้นบ้าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน เพื่อนำข้อเสนอของเกษตรกรไปพิจารณาแก้ไขต่อไป

S__20914182ก่อนหน้านี้ เวลาประมาณ 09.00 ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรร และสหกรณ์ ได้ไปร่วมงานวันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ในโอกาสนี้ ยังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาภาคเหนือในมุมมองผู้กองธรรมนัส พรหมเผ่า” ณ โรงแรม เทวราชน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

S__20914192794137โดย ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวช่วงหนึ่งว่า ได้รับทราบเรื่องราวปัญหาต่าง ๆ ของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดน่าน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติฝนทิ้งช่วงและหนอนกระทู้ระบาดในข้าวโพด ที่เกษตรกรเพาะปลูกส่งผลให้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยจะสั่งการให้จังหวัดพิจารณาเร่งรัดประกาศเขตภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาตรการต่างๆ มาช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรชาว จ.น่าน ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว