รัฐบาล ลุยแก้ภัยแล้ง เร่งด่วน มอบหมาย 4 กระทรวงหลัก บูรณาการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มที่​  พร้อมออกมาตรการเร่งด่วนและเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร                   

S__19791927.jpgร.อ. ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า​ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 62 ว่า อนุมัติแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปี 2562 โดยระยะเร่งด่วน เร่งดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง

ส่วนการช่วยเงินชดเชยกรณีพื้นที่นาข้าวและพื้นที่ปลูกพืชเสียหายโดยสิ้นเชิงนั้น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอ ครม.ขอปรับวงเงินชดเชยเพิ่มขึ้น ซึ่งตัวเลขเดิมที่สำนักงบประมาณชดเชยให้พื้นที่รับความเสียหายสิ้นเชิงจากภัยธรรมชาติ ดังนี้ ข้าวไร่ 1,113 บาทต่อไร่​ พืชไร่ 1,148 บาทต่อไร่​ พืชสวน และอื่นๆ 1,690 บาท ต่อไร่ โดยชดเชยรายละไม่เกิน 30 ไร่ กรณีพืชที่เพาะปลูกถูกดิน หิน ทราย ไม้ โคลนทับให้ช่วยเหลือ 7,000 บาทต่อไร่ไม่เกินรายละ 5 ไร่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ล้าสมัยจึงควรปรับเพิ่มขึ้นให้เกษตรกร

S__19791926ร.อ.ดร. ธรรมนัส​  ยังเปิดเผยว่า​  เรื่องการจ่ายชดเชยให้เกษตรกรนั้น หากมีการประกาศเขตภัยพิบัติ กระทรวงการคลังจะจ่ายให้เกษตรกรในวงเงินช่วยเหลือเดิม แต่หากการหารือเห็นว่าต้องชดเชยเพิ่มก็จะจ่ายเพิ่มในส่วนที่พิจารณาว่าเหมาะสมด้วย​

ด้านนาง​ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติ เปิดศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาน้ำเฉพาะกิจ พร้อมอนุมัติมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในระยะเร่งด่วน 6 เรื่อง ระยะสั้น 4 เรื่อง และระยะยาว 3 เรื่อง โดยภาพรวมจะบูรณาการ 4 กระทรวง ทั้ง กระทรวงกลาโหม มหาดไทย เกษตรและสหกรณ์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในสัปดาห์นี้ 4 รัฐมนตรี ก็จะลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้น
สำหรับ 6 ระยะเร่งด่วน คือ 1. การทำฝนหลวง 2. การบูรณาการ 4 กระทรวงสำรวจพื้นที่ พร้อมสนับสนุนเครื่องมือบริหารจัดการน้ำ 3 ปรับแผนระบายน้ำลงแหล่งน้ำที่มีน้ำน้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ 4. ปรับปรุง 4 เขื่อนหลัก 5. วางแผนการใช้น้ำในแหล่งน้ำ 6. ทำความเข้าใจสถานการณ์น้ำกับประชาชน และส.ส. ในพื้นที่ ส่วน 4 มาตรการระยะสั้น​ประกอบด้วย 1. ให้งบประมาณในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 2. ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลรวมถึงซ่อมแซมบ่อที่มีอยู่ 3. วางแผนการจัดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและ 4. ให้ 4 กระทรวงดังกล่าวบูรณาการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป