อาคเนย์ห่วงใยแม่และเด็ก คัดสรรแผนประกันสุขภาพและการออม ร่วมงาน Amarin Baby & Kids

อาคเนย์ห่วงใยแม่และเด็ก คัดสรรแผนประกันสุขภาพและการออม ร่วมงาน Amarin Baby & Kids

งานวิ่งสูดอ๊อกซิเจนแห่งปี Oxy Family เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลคูเมือง

โรงพยาบาลคูเมือง ร่วมกับ ภาครั … อ่านเพิ่มเติม งานวิ่งสูดอ๊อกซิเจนแห่งปี Oxy Family เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลคูเมือง

“ Borboleta” ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ผู้ชนะรางวัลนักออกแบบกระเป๋าถือ Handbag Designer Award ประจำปี 2562 ณ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

นางสาววโรณิกา จูน เรซ (หนูหวาน … อ่านเพิ่มเติม “ Borboleta” ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ผู้ชนะรางวัลนักออกแบบกระเป๋าถือ Handbag Designer Award ประจำปี 2562 ณ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา