10 พรรคร่วมรัฐบาล ร้อง“ธรรมนัส”สอบปมตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล

10 พรรคร่วมรัฐบาล ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยเว่าการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ ขอให้ตรวจสอบการสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดอำนาจเจริญ

S__18505730ที่อาคาร ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ  นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทย และ ส.ส. 10 พรรคร่วมรัฐบาล พร้อมตัวแทนประชาชน ยื่นหนังสือถึง ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับกรณีประชาชน ชาวบ้านน้ำปลีก ต.น้ำปลีก อ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ และชาวบ้าน ประชาชนใน ต.เชียงเพ็ง และต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ร่วมกันคัดค้านการสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท มิตรผลไบโอพาว เวอร์(อำนาจเจริญ) จำกัด ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ซึ่งคัดค้านตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 แต่ไม่เป็นผล ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือที่สำนักงานใหญ่พรรคพลังไทยรักไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และนำเรื่องดังกล่าวมานำเสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้หาแนวทางแก้ไขต่อไป

S__18505731นายคฑาเทพ กล่าวอีกว่า ขอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบและระงับการก่อสร้างดังกล่าว  เพราะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจะเปลี่ยนมาเป็นเขตอุตสาหกรรมได้อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนของเกษตรกรในพื้นที่

ด้าน ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส ฯ กล่าวว่า จะรีบตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และ คาดว่า สัปดาห์หน้าจะตั้งคณะทำงานที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแก้ปัญหาโดยเร็ว