โฆษณา

กรุสำหรับ กรกฎาคม 23rd, 2019

โครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด — เปิดตัว 44 เยาวชน 17 ประเทศ แข่งขันเล่าเรื่องโปรโมตชุมชนวัฒนธรรม ดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสำหรับเยาวชนทั่วโลก

โครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด — เปิดตัว 44 เยาวชน 17 ประเทศ แข่งขันเล่าเรื่องโปรโมตชุมชนวัฒนธรรม ดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสำหรับเยาวชนทั่วโลก

village-13.jpgโรงแรม SC Park กรุงเทพฯ, โครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY ร่วมกับ  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์  จำกัด, เว็บไซต์ Hello Local.travel และ Readme.me เปิดตัว 44 เยาวชนนักเล่าเรื่องจากทั่วโลก ร่วมแข่งขันโปรโมตชุมชนแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

village-5

คุณทัศชล เทพกำปนาท ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  

คุณทัศชล เทพกำปนาท ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม   กล่าวว่า  “กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในชุมชน ให้นำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  ทางกรมฯ จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการ Thailand Village Academy ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกระดับแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในชุมชนให้เป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสำหรับเยาวชนต่างชาติทั่วโลก โดยทางโครงการฯ ได้คัดเลือกชุมชนที่มีวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาที่โดดเด่น และมีปราชญ์ชุมชนที่พร้อมถ่ายทอดให้ความรู้แก่เยาวชน  ซึ่งชุมชนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนที่จะเปิดตัวในโครงการปีนี้มี 22 ชุมชน แบ่งเป็น ภาคกลาง 7 ชุมชน ภาคเหนือ 5 ชุมชน ภาคใต้ 5 ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ชุมชน ดังนี้

ภาคกลาง 

 1. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา
 2. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน จ. นครนายก
 3. วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลถ้ำรงค์ จ. เพชรบุรี
 4. ชุมชนบ้านบางพลับ จ. สมุทรสงคราม
 5. ชุมชนตำบลบ้านแหลม จ. สุพรรณบุรี
 6. ชุมชนตำบลหนองโรง จ. กาญจนบุรี
 7. ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา อ. สรรพยา จ. ชัยนาท

ภาคเหนือ

 1. ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย จ. สุโขทัย
 2. ชุมชนบ้านท่ามะโอ จ. ลำปาง
 3. ชุมชนบ้านน้ำจำ อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่
 4. ชุมชนหล่อโย จ. เชียงราย
 5. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลาวเวียง ตำบลหาดสองแคว จ. อุตรดิตถ์

ภาคใต้

 1. ท่องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งหว้า จ. สตูล
 2. ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก จ. กระบี่
 3. ชุมชนบ้านลำขนุน จ. ตรัง
 4. ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก จ. นครศรีธรรมราช
 5. หมู่บ้านชาวนาวิถีไทย วิถีโหนด นา เล จ. สงขลา

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลบ้านเชียง จ. อุดรธานี
 2. ชุมชนบ้านโคกเมือง จ. บุรีรัมย์
 3. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราฐ นาแวง เจียด จ. อุบลราชธานี
 4. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าไทกวนบ้านนาถ่อน จ. นครพนม
 5. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านภู จ. มุกดาหาร

และหลังจากการพัฒนาชุมชนต้นแบบแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเสร็จสิ้นแล้ว ทางโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  บริษัท การบินไทย จำกัด และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์  จำกัด  Hello Local.travel และ Readme.me  ช่วยขยายผลจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนเยาวชนทั่วโลกมาเที่ยว

 

village-3

คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์  ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์  ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “ ทุกชุมชนมีเรื่องเล่า ไม่ว่าจะเป็น เรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ น่าตื่นเต้น และน่าเรียนรู้ โดยเฉพาะในมุมของเยาวชนต่างชาติ เพราะเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจในการเดินทางท่องโลกเพื่อเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง   เยาวชนชอบใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น กลุ่มเยาวชนต่างชาติจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่จะช่วยเผยแพร่ ส่งต่อเรื่องราวของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันมีเสน่ห์โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของไทยให้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก

village-8โครงการ  Thailand Village Academy เปิดโอกาสให้ The Story Curators บล็อกเกอร์เยาวชนทั่วโลก ที่มีความสามารถในการคัดสรรและเล่าเรื่องราว Travel Story และมีทักษะในการใช้ Social Media เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทาง สมัครมาร่วมภารกิจแข่งขันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท โดยมีบล็อกเกอร์เยาวชนจำนวน 1,423 คน จาก 86 ประเทศทั่วโลกสมัครร่วมกิจกรรม โดยเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกมี 44 คน  จาก 17 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย อังกฤษ รัสเซีย เนปาล สิงค์โปร มาเลเซีย ภูฏาน อิสราเอล อิตาลี ยูเครน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เปรู ออสเตรเลีย ตูนิเซีย ไนจีเรีย และ ประเทศไทย ที่จะร่วมภารกิจการแข่งขันในระหว่างวันที่ 24-29 กรกฎาคม ผู้เข้าแข่งขันที่คัดสรร นำเสนอเรื่องราวชุมชนได้น่าสนใจ และสร้าง Social Engagement ผ่านสื่อออนไลน์ให้กับชุมชนสูงสุด จะเป็นผู้ชนะ โดยทางโครงการมีกำหนดประกาศผลผู้ชนะวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ http://www.thailandvillageacaademy .com

village-2

ททท. มั่นใจว่า ผลงานสร้างสรรค์ของนักเล่าเรื่อง The Story Curators  ทั้ง 44 คนนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วโลกอยากเดินทางมาเที่ยว มาสัมผัสดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยอย่างแน่นอน ขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวการแข่งขันของทั้ง 44 คน  และช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเขาผ่าน Website Readme.me  ที่

ผลงานผู้เข้าแข่งขันบล็อกเกอร์เยาวชนไทย  https://th.readme.me/campaign/the-village-story

ผลงานผู้เข้าแข่งขันบล็อกเกอร์เยาวชนต่างชาติ https://readme.me/campaign/the-village-story

village-10

คุณปรียนันท์ มงคลศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิทัล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน )  กล่าวว่า    

“จากงานวิจัยขององค์กรท่องเที่ยวเยาวชนโลก ระบุว่า ในปี 2563  จะมีนักท่องเที่ยวเยาวชนทั่วโลกเดินทางจำนวนประมาณ 370 ล้านคน  และโดยใช้เวลาในการท่องเที่ยวเฉลี่ย 50  วัน และใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวประมาณ $2,600   หรือ 85,000 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดนักท่องเที่ยวเยาวชนต่างชาติมีความสำคัญมากและเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ นับว่าเป็นโอกาสสำคัญของชุมชนไทยที่จะได้ต้อนรับเยาวชนจากทั่วโลกให้มาท่องเที่ยว และเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน  เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ช่วยชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในส่วนของการบินไทยและไทยสมายล์จะสนับสนุนโครงการโดยจัดทำบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับเยาวชน เพื่อร่วมกิจกรรมการตลาดต่อยอดการขายแพ็กเกจท่องเที่ยวชุมชนต่อไป”

village-9

คุณทัศชล เทพกำปนาท ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวสรุปว่า 

“โครงการ Thailand Village Academy ช่วยยกระดับแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในชุมชน สร้างจุดขายด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ต่อยอดจากต้นทุนอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมของชุมชน  มาสร้างคุณค่าใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน   และที่สำคัญยิ่งเปิดโอกาสให้ปราชญ์ชุมชน 22 ชุมชน ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต มีคุณค่าของชุมชน ได้รับการยกย่องและมีบทบาทในฐานะ Local Guru บอกเล่าประสบการณ์มรดกทางภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า ถ่ายทอดให้เยาวชนนักเดินทางได้เรียนรู้  ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการฯ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวเท่านั้น  เพราะสิ่งที่สำคัญคือกลุ่มนักท่องเที่ยวเยาวชนต่างชาติ ที่จะช่วยเผยแพร่ ส่งต่อเรื่องราวของวัฒนธรรม วิถีชีวิตอันมีเสน่ห์โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ น่าภาคภูมิใจของไทยให้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน ผู้เป็นเจ้าของทุนทางวัฒนธรรมนั้น ๆ ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอนุรักษ์สืบสานต่อไปอย่างยั่งยืน”

——————————————————————————————————-

“ร.อ.ดร.ธรรมนัส” ชูนโยบายพัฒนา กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากว๊านพะเยา

“ร.อ.ดร.ธรรมนัส” ชูนโยบายพัฒนา กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากว๊านพะเยา

 

77E14B7D-01CB-4146-8F07-550066043B84วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดพะเยาเพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนี้ยังได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 150,000 ตัว ได้แก่ ปลาสร้อยขาว และปลาตะเพียนขาว ปลาเทพา ลงสู่กว๊านพะเยา ตลอดจนได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ภัยแล้งในกว๊านพะเยาและกองดินบริเวณตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านสาง และตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังพบสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก
693081กว๊านพะเยาเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนบน ตั้งอยู่เขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ 12,831ไร่ 1 งาน 26.6 ตารางวา ระยะทางยาวประมาณ 15 กิโลเมตร กว้างประมาณ 10 กิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยน้อยกว่า 2 เมตร มีรูปร่างคล้ายแอ่งกระทะ หรือกระเพาะหมูเป็นแหล่งรับน้ำจากลำน้ำ 10 ลำน้ำ ได้แก่ ลำน้ำแม่ปืม ลำน้ำแม่เหยี่ยน ลำน้ำแม่ตุ้ม ลำน้ำแม่ต๋ำ ลำน้ำแม่ต๋อม ลำน้ำแม่ตุ่น ลำน้ำแม่นาเรือ ลำน้ำแม่ใส ลำน้ำแม่ต๊า และมีลำน้ำแม่อิงซึ่งเป็นลำน้ำสายหลัก จากการสำรวจข้อมูลภาคประมงในกว๊านพะเยา พบสัตว์น้ำประมาณ 28-36 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มปลาสร้อย ปลาตะเพียน และปลานิล พบชาวประมง จำนวน 17 ชุมชน 344 ครอบครัว โดยการทำประมงส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้าน เช่น แห ข่าย ยอ เบ็ด ตุ้ม ฯลฯ ซึ่งรายได้จากการทำประมงโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 – 9,000 บาท/เดือน

693095
ในปี พ.ศ. 2482 กรมประมงได้มีการก่อสร้างประตูปิดกั้นลำน้ำอิง เพื่อสร้างประโยชน์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเพิ่มพื้นที่ในการเก็บกักน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอุปโภคบริโภค และแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว
จากตำแหน่งที่ตั้งของกว๊านพะเยา ด้านตะวันออกติดชุมชนเมือง ร้านค้า ร้านอาหารโรงพยาบาล ส่วนด้านตะวันตกติดแหล่งเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์และพื้นที่นาทำให้ปัจจุบันกว๊านพะเยาได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ ปัญหาการขยายตัวของวัชพืช ปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและที่สำคัญที่สุดคือ การประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักในปี พ.ศ. 2558-2559 ซึ่งทำให้ชนิดและปริมาณของสัตว์น้ำลดลงอย่างมากสำหรับปัญหาที่ทำกินและปัญหาการบุกรุกพื้นที่กว๊านพะเยา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมประมงได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัญหาในพื้นที่ลุล่วงไปเป็นอย่างมาก โดยแสดงเจตจำนงใช้ประโยชน์ ตามแนวเขต นสล.(พย.0149) เนื้อที่ 12,831 ไร่ 1 งาน 26.6 ตารางวา ซึ่งมีหลักเขตของกรมธนารักษ์โดยรอบชัดเจน เพื่อให้เกิดพัฒนากว๊านพะเยาอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน
และประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจะส่งผลให้กว๊านพะเยาเป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากว๊านพะเยา จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

693255 ยุทธศาสตร์การจัดการปริมาณน้ำกว๊านพะเยา จากในปัจจุบันปริมารเก็บกักของกว๊านพะเยา อยู่ที่ 33.84 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งต้องจัดสรรให้กับเกษตรกรที่อยู่ใต้ประตูน้ำในฤดูแล้ง จำนวนถึง 15 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และยังต้องจัดสรรให้กับการประปาส่วนภูมิภาคพะเยา ปีละ 7.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ปริมาณน้ำที่เหลือสำหรับการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพียง 11.64 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เพียงพอและเป็นปัญหาโดยเฉพาะปี พ.ศ.2558 ที่กว๊านพะเยาประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก จนน้ำลดเหลือเพียง 7 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีปริมาณตะกอนไหลลงประมาณปีละ 9 หมื่นลูกบาศก์เมตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2547) ทำให้กว๊านพะเยา ตื้นเขินอย่างมาก โดยข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 มีความลึกเฉลี่ยเพียง 0.6 เมตร
850884E4-B401-463C-82A0-FAA48BA877D5ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำ จากปริมาณน้ำที่มีน้อยดังกล่าว จึงทำให้คุณภาพน้ำในกว๊านพะเยาเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในฤดูแล้ง โดยจากการศึกษาของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกๆ เดือน เดือนละ 12 จุดสำรวจ และข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งออกสำรวจคุณภาพน้ำทุกๆ 3 เดือน ระบุตรงกันว่า คุณภาพน้ำกว๊านพะเยาอยู่ในระดับ 4 เสื่อมโทรมมาก ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน
41F5D69E-D326-49EC-9410-834534B36F31 ยุทธศาสตรการจัดการสัตว์น้ำ การลดลงทั้งชนิดและปริมาณของ  สัตว์น้ำโครงสร้างประชาคมปลามีการเปลี่ยนแปลง พบโครงสร้างโดยน้ำหนักของกลุ่มปลากินเนื้อต่อปลากินพืชมีสัดส่วนมากเกินไป คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมโดยเฉพาะค่าปริมาณความสกปรกในรูปอินทรีย์สาร (BOD) ที่มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ (2535) ในทุกจุดสำรวจในช่วงที่ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาลดลง การใช้เครื่องมือผิดกฎหมายในการทำประมง เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า อวนล้อม ข่ายขนาดช่องตาเล็กเกินไป เป็นต้น

#พะเยาโมเดล
#ภารกิจชาติ
#MissionThailand
#ข่าวเกษตรออนไลน์thaiagronews
#www.thaiagronews.online

ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล ทายาทโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 วันเกิดปี 62 จิ๊กซอว์พลังความสุข  รุกวางแผนงานเรื่องธุรกิจเพื่อให้ซัคเซสรอบด้าน  เผยเตรียมเปิดมูลนิธิเพื่อดูแลเด็กและผู้หญิงด้อยโอกาส เน้นความรับผิดชอบสังคมแบบยั่งยืน

ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล ทายาทโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 วันเกิดปี 62 จิ๊กซอว์พลังความสุข รุกวางแผนงานเรื่องธุรกิจเพื่อให้ซัคเซสรอบด้าน เผยเตรียมเปิดมูลนิธิเพื่อดูแลเด็กและผู้หญิงด้อยโอกาส เน้นความรับผิดชอบสังคมแบบยั่งยืน

ดร.พิมพ์ขวัญ ในวันเกิดอายุ 30 ปีดร.พิมพ์ขวัญ  บุญจิตต์พิมล ทายาทโรงพยาบาลนวมินทร์ 9และเจ้าของธุรกิจ  VitalGlow  Skin & Aesthetic  เปิดเผยว่า เมื่อวันเกิด 13 กรกฏาคมที่ผานมา ปีนี้อายุ 30 ปี รู้สึกว่าตนเองต้องโตขึ้นจากเลขนำหน้า ตอนนี้เลขเพิ่มเป็นเลข 3สำหรับตนเองคงจริงจังเรื่องงานของโรงพยาบาลในฐานะทายาทที่ต้องสืบต่อธุรกิจ จริงจังธุรกิจส่วนตัวและเรื่องความรัก ด้านธุรกิจส่วนตัวก็เตรียมเปิดธุรกิจสมูทตี้เจาะกลุ่มลูกค้าชื่นชอบอาหารสุขภาพภายในปลายปี 62

คุณพ่อกับญาติๆ ร่วมฉลองวันเกิด

           นอกจากนี้พิมพ์ยังมีความตั้งใจจะสานต่อธุรกิจต่อจากคุณพ่อให้เร็วเพื่อให้คุณพ่อได้พัก ซึ่งของขวัญในปีนี้ประทับใจทุกชิ้น ไม่ได้มองราคา มองความตั้งใจคนมอบให้ ของขวัญจะทำเองหรือซื้อของขวัญมาให้พิมพ์ก็ปลื้มสุด สุด  นับเป็นช่วงเวลาที่มีพลังและมีความสุขมากในวันเกิดปีนี้ แวดล้อมด้วยคนรักพิมพ์ ได้รับประทานอาหารร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่และญาติๆ   

ดร.พิมพ์ขวัญกับวีเจจ๋า บนเรือยอร์ช ล่องเรือฉลองวันเกิดภาพล่องเรือยอร์ชกับเพื่อนๆ ในวันเกิดความประทับใจจากเพื่อนๆยกก๊วนชวนกันเซอร์ไพรส์ ภายใต้ธีม colorful Party อาทิ วีเจจ๋า ณัฐฐาวีรนุช หอบช่อดอกไม้ใหญ่ม๊าก เป็นดอกทานตะวันที่พิมพ์ชื่นชอบมอบให้ นอกจากนี้ยังมีเค้กสีสันสวยงามน่ารับประทาน ฝีมือทำสมูทตี้ให้ทุกคนรับประทานรู้ใจพิมพ์อย่างมากขอบคุณหมอบี ,ดร.สุวิดา เนรมิตอร่าม เพื่อนสนิทตั้งแต่เรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และน้องสาวคนสนิทน้องฮาย -กุลนิดา อุนาโลม ร่วมฉลองบนเรือยอร์ช ณ ทะเลพัทยาที่ผ่านมา ”  

               ภาพดร.พิมพ์ขวัญ หุ่นดี เอว Sอย่างไรก็ตาม ดร.พิมพ์ขวัญ สาวเก่งมีคุณภาพคนหนึ่งในสังคม ยังใส่ใจเรื่องความรับผิดชอบสังคมแบบยั่งยืน CSR  กำลังปั้นโปรเจ็คมูลนิธิในปี 2562 นี้เพื่อดูแลกลุ่มเด็กและผู้หญิงที่ด้อยโอกาส จุดประสงค์แบ่งปันช่วยเหลือเพื่อให้คนอื่นๆ ได้ร่วมทำบุญไปพร้อมกับทางพิมพ์ด้วยนะคะ

                                        **************

FunkyFruit ผลไม้แปรรูปกล้วยหอมทองแท้อบกรอบจากกล้วยหอมทองแท้ 100% รายแรกในไทย ไร้สารกันเสีย ไม่มีน้ำตาล ไม่ทำให้อ้วน ดีต่อใจ by ปอ- ณฐมน นักร้อง/นักแสดง กับบทบาทนักธุรกิจเสิร์ฟสินค้าเพื่อสุขภาพ ลุยตลาดเต็มสูบ

FunkyFruit ผลไม้แปรรูปกล้วยหอมทองแท้อบกรอบจากกล้วยหอมทองแท้ 100% รายแรกในไทย ไร้สารกันเสีย ไม่มีน้ำตาล ไม่ทำให้อ้วน ดีต่อใจ by ปอ- ณฐมน นักร้อง/นักแสดง กับบทบาทนักธุรกิจเสิร์ฟสินค้าเพื่อสุขภาพ ลุยตลาดเต็มสูบ

คุณปอ ณฐมน ผู้บริหารแบรนด์.jpegนางสาวณฐมน (ปอ) ภูวะปัจฉิม กรรมการผู้จัดการ บริษัท Click Creator จำกัด   ผู้ก่อตั้งและจำหน่ายแบรนด์ FunkyFruit เปิดเผยว่า แรงบันดาลใจในการทำแบรนด์จำหน่ายออกสู่ตลาดนั้น เนื่องจากเป็นคนชื่นชอบรับประทานกล้วยมากจริงๆ ยิ่งในลักษณะแปรรูปให้อบกรอบเพื่อพกพาและรับประทานได้ในทุกที่ได้ง่าย สะดวก คลายหิวในช่วงรถติดหนักในกรุงเทพฯ  และสิ่งที่ประสบ ปัญหาของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้คือการซื้อรับประทานแล้วรู้สึกไม่ประทับใจด้านรสชาติ  จึงมีไอเดียผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยหอมทองแท้ 100%  คิดค้นวิธีการเพื่อความอร่อยแบบธรรมชาติ  เพื่อสุขภาพที่ดี เจาะกลุ่มในทุกกลุ่มอายุ ดังนั้นจึงมุ่งเป็นผลไม้ที่ไม่ผสมแป้ง ไม่มีน้ำตาล ไม่มีสารกันเสีย ไม่เหม็นหืน และไม่ทำให้อ้วนอีกด้วย วางโพสิชั่นนิ่งผลไม้อบกรอบเพื่อสุขภาพ กลุ่มผู้หญิงผู้ชายที่รักสุขภาพเป็นหลัก

แบรนด์ FunkyFruit ผลไม้แปรรูปกล้วยหอมทองแท้อบกรอบพรีเมี่ยม

หัวใจสำคัญคือการเน้นคัดสรรวัตถุดิบทำจากกล้วยหอมทองแท้ที่คัดเกรดมาอย่างดี 100% ไม่ผสมแป้ง  ไม่มีน้ำตาล หรือผสมส่วนผงชูรสก็ไม่มี  จึงออกมาเป็นแบรนด์ FunkyFruit Banana  ที่ใส่ใจลูกค้าทุกราย นับว่าเป็นผลไม้อบกรอบตัวแรกที่ตัวเองภูมิใจ เมื่อมอบให้แก่ใครหรือรับประทานเองก็มีความสุข กินปริมาณเยอะเพียงใดก็ไม่อันตราย  ซึ่งได้วางกลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มคนดัง เซเลบริตี้ ดารา พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมการตลาดโปรโมชั่น และดีไซน์แพ็คเกจจิ้งให้สวยงามเหมาะกับเทศกาลในแต่ละช่วงของปีต่อไป  นอกจากนี้ยังมองทิศทางแบรนด์ในอนาคตขยายตลาดไปยังประเทศจีนและประเทศใกล้เคียง

 

สำหรับภาพรวมตลาดสินค้าประเภทผลไม้อบกรอบ มีตลาดที่ใหญ่มาก กลุ่มลูกค้ากว้าง ทานได้ทุกเพศทุกวัย เป็นอาหารที่มีประโยชน์ เข้ากลุ่มขนมและอาหารสุขภาพและยังเติบโตได้อีกมาก ทั้งตลาดไทย ตลาดเอเซีย ตลาดจีน ตะวันออกกลาง และยุโรป ด้าน กลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศทุกวัย อายุที่นิยมบริโภค ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงอายุ 70 ปี โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานั้นด้านการเติบโตของสินค้ามียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เริ่มเป็นที่รู้จัก พร้อมได้ทำKPI เกี่ยวกับความรู้สึกของลูกค้าที่ชื่นชอบแบรนด์ลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำเนื่องจากชื่นชอบเพราะความอร่อยและมีประโยชน์ สะอาด ไม่มีสารกันเสีย พกพาไปทานได้สะดวก ทานไม่หมดเก็บได้ พกไปทานต่างประเทศ พกทานที่ออฟฟิศ หรือก่อนหลังออกกำลังกาย เป็นต้น ส่วนในปี 2562 จะมีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและทำประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อขยายการรับรู้ ตอกย้ำด้านแบรนด์อะแวเนส

สินค้าเพื่อสุขภาพ

อย่างไรก็ตามคุณสมบัติกล้วยหอมทองกรอบ   Funky Fruit HomthongBanana จุดเด่นคือทำจากกล้วยหอมทองแท้ 100%     อร่อยมาก ให้พลังงาน แคลอรี่ไม่สูง ปราศจากน้ำตาล ไม่มีสารกันเสีย หรือท่านใดที่แพ้แป้งก็สามารถรับประทานได้ ปริมาณ 65 กรัม ราคาจำหนาย 75 บาท  ณ ร้านจำหน่ายร้านอาหารเพื่อสุขภาพและสั่งซื้อทางออนไลน์ อาทิ   IG : Funky_Fruit  และ FB :  FunkyfruitBanana  รวมไปถึง ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ Green Corner  Fix You K Village และ Villa ทุกสาขา (34 สาขา)  เป็นต้น

 

                                                                **************************************

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จะจัด งานมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ “TED Fund Grant Day 2019”

S__71254036.jpgกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จะจัด งานมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ “TED Fund Grant Day 2019” ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานงาน