ด่วนบ.สยามไพร์ม จำกัดยื่นฟ้องบ.คู่ค้าด้วยจำนวนเงินกว่า 70 ล้านบาท

ด่วนบ.สยามไพร์ม จำกัดยื่นฟ้องบ.คู่ค้าด้วยจำนวนเงินกว่า 70 ล้านบาท