ซีพีแรม ร่วมกับ มีเดียอาตส์ มจธ.ตอกย้ำความสำเร็จ เดินหน้าชวน นร.- นศ. ทั่วประเทศ สร้างพลัง “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ตระหนักลดความสูญเปล่าทางอาหารอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ สาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิท…

โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาส

ด้วยความได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และความพร้อมด…

รัฐบาล ลุยแก้ภัยแล้ง เร่งด่วน มอบหมาย 4 กระทรวงหลัก บูรณาการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มที่​  พร้อมออกมาตรการเร่งด่วนและเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร                   

ร.อ. ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า…

“สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ชูนโยบาย 10 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เร่งเชื่อมโยงการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน”

ด้วยความได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และความพร้อมด…