ครบรอบ 22 ปี ‘ยกวัดมาไว้ที่เซเว่น’ ส่งเสริมการศึกษา พัฒาคุณธรรม จริยธรรม ด้านพุทธศาสนา

3AEC22AE-3B1A-4FBF-B1DF-A8E67BFA0E5B

บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ในประเทศไทย จัดกิจกรรมทำบุญในโอกาสโครงการ ” เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ครบรอบ 22 ปี ”

62BCB9B3-8EA0-4D3B-A60C-B821B3E14B58
นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ในประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมทำบุญในโอกาสที่โครงการ ” เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ครบรอบ 22 ปี ” โดยนิมนต์พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ 9 รูป มาร่วมให้ข้อคิดหลักธรรมอย่างเต็มอิ่ม และมีพนักงาน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในย่านสีลมจำนวนมาก มาร่วมงาน และทำบุญสลากภัต ณ ชั้น 11 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม

487B57DD-AFC7-48BB-A901-6990DD756726
พระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย ให้ข้อคิดในการดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข ว่า “ทุกคนเปรียบเสมือนก้อนชีวิตที่มีค่า เมื่อเกิดออกมาอาจจะเป็นก้อนกลมๆ ที่ยังไม่ผ่านการเจียระไน แต่เมื่อผ่านการเจียระไนแล้วก้อนชีวิตนี้ก็จะมีค่า ซึ่งบางคนสร้างคุณค่าชีวิตให้มีค่าเปรียบดังเพชร ทอง ไพลิน นิล หรือแม้กระทั่งเป็นก้อนกรวด อย่างไรก็ตาม คนเราควรพัฒนาให้ตัวเองมีค่ามากยิ่งขึ้นเพียรยายามทำให้เป็นเพชรที่มีค่า”

505B1632-FCF2-443C-9961-B2093D0904BC
ขณะที่ พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี หรือท่านเจ้าคุณอลงกต ได้บรรยายธรรมในหัวข้อผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ว่า “ครั้งหนึ่งเซเว่น อีเลฟเว่นช่วยเด็กที่วัดพระบาทน้ำพุให้มีโอกาสทางการศึกษา สิ่งเหล่านี้จะทำให้เยาวชนมีความผูกพันมีชีวิตในสังคมที่ดีขึ้นเป็นดอกไม้ที่งดงาม ดังนั้นการทำความดีเพื่อคนอื่น เพื่อประเทศชาติ เพื่อสังคมเป็นสิ่งที่น่ายกย่องควรค่าแก่การภาคภูมิใจ

ขณะที่ น.ส.กรรณุมา เกียรติทรงศักดิ์ ที่ได้ติดตามคุณแม่มาร่วมโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม เป็นเวลาหลายปี กล่าวว่า โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ เหมือนกับยกวัดมาไว้ออฟฟิศ คนที่อยู่รอบข้างอาคารก็สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม เหมาะกับยุคสมัย บางคนไม่มีเวลาเดินทางไปวัดก็มาฟังพระเทศนาธรรมเวลาเที่ยงวันศุกร์ ได้ความรู้มีเวลาปฏิบัติธรรมไปด้วย ครบถ้วน


ด้านนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 22 ปี ซีพี ออลล์ ยังมีการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม อาทิ โครงการส่งเสริมสอบธรรมศึกษาแก่พนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ศึกษาหลักธรรม โดยดำเนินโครงการถึงปัจจุบันพนักงานของบริษัทสามารถ สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประมาณ 13,500 คน และมีโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน”เพื่อนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปเผยแผ่สู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ผ่านมาได้จัดบรรยายธรรมให้นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ มาแล้วประมาณ 15,000 คน เพื่อเป็น การบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดีของสังคมไทย

1E3956E2-A92B-4351-BB7E-36D4BF4C33D4

สำหรับ โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่น สามารถเข้ารับฟังธรรม สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ได้ที่ชั้น 11 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม ทุกวันศุกร์เวลา 12.00 – 13.00 น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ